Trygg verksamhet - hitta säkra produkter & tjänster

 

Lär dig handla tryggare

Allt eftersom utvecklingen stadigt går framåt förändras även konsumenters köpvanor. Idag är det betydligt vanligare att handla online än för ett par år sedan. Det håller utan tvivel på att ske ett handelsskifte där e-handeln växer medan butikerna går sämre. Du själv kanske också klickar hem produkter via datorn?

Det innebär både frihet och bekvämlighet att handla online, fördelarna är tvivellöst många. Men det innebär också en större risk att handla på nätet. Det är svårare att veta vem som är seriös och vem som är bluffmakare. Dock går det relativt enkelt att undvika en bluff om du vet vad du ska leta efter. Faktorer så som flera betalningsalternativ (och säkra sådana som Klarna och Paypal), F-skatt och organisationsnummer är bra indikatorer på att webbshoppen är seriös.

Men bluffmakare gömmer sig inte bara på nätet, de finns även i form av hantverkare. För att hitta säkra företag behöver du lägga lite tid på att kontrollera dessa. Det finns en rad olika saker att tänka på för att kontrollera företag. Men vad du ska kolla upp varierar även beroende på vilken produkt du köper.

För dig som går i tankarna kring att köpa en begagnad bil finns såklart andra saker att ha koll på än när du ska köpa en tröja från en webbshop. Lär dig mer om vad du ska se upp för och hur du lär dig se skillnader på en seriös och en oseriös aktör.

Blogg

Kortbedrägeri: Vem betalar och hur skyddar man sig?

Om du råkar ut för ett kontokortsbedrägeri behöver du oftast betala en självriskavgift om 400 kronor till din bank. Men det finns tillfällen då du inte har rätt till ersättning, såsom om du underlåtit dig att skydda din bankkortskod bankomaten eller om du lämnat ut din kod till en obehörig.

Om så kallad ”stark kundautentisering” krävts vid transaktionsögonblicket får du alltid pengarna tillbaka vid kortbedrägeri, såvida du inte själv medverkar till bedrägeriet. Med stark kundautentisering menas att din transaktion godkänts med hjälp av en tvåvägsverifiering, likt Bank-ID.

Vem betalar ut ersättning vid kortbedrägeri?

Du har rätt till ersättning om någon skimmat ditt kort, och denna summa betalar din bank eller din kortutfärdare ut strax efter att du anmält kortbedrägeriet till dem. Din kontobalans återställs i regel ögonblickligen, men kreditorn har rätt att reducera eller begära tillbaka återbetalningen såvida denne pekar på grov oaktsamhet.

Vad innebär grov oaktsamhet?

Betaltjänstlagen beskriver grov oaktsamhet som att du har ”åsidosatt dina skyldigheter enligt lag”. Frågan om huruvida oaktsamheten kan anses vara grov eller inte avgörs utifrån en helhetsbedömning, som inkluderar hur mycket du avvikit från ett normalt beteende. Att exempelvis lämna kortet utan uppsyn på en bardisk är oaktsamt.

Läs mer: Var inte oaktsam i ditt IT-arbete. Skaffa ett starkt lösenord.

Vad får man för ersättning vid kortbedrägeri?

Om du agerat oaktsamt betalar kreditkorn endast ut en ersättning om maximalt 12 000 kronor. Det överskridande beloppet ersätts inte överhuvudtaget. Om du ansetts vara särskilt klandervärd betalar banken inte ut en krona. Men du har rätt till full ersättning såvida du handlat på ett korrekt sätt.

Vad innebär skimmat kort?

Vid skimming har all information på ditt kort kopierats och förts över till bedragarens kort. Skimming kan bland annat ske i restauranger där kyparen drar ditt kort utan räckhåll för dig, utöver det kan särskild skimningsutrustning återfinnas på bankomater eller i kortläsaren vid en bensinpump.

När bedragaren har en exakt kopia av ditt kontokort kan denne använda detta för att göra inköp eller för att ta ut kontanter i en bankomat. Skimming är inte samma sak som ID-kapning, som innebär att någon tar över din identitet för att lura till sig pengar.

Hur spärrar man ett kort vid bedrägeri?

Om någon har tagit skimmat ditt konto- eller kreditkort är det viktigt att du upprättar en polisanmälan för kortbedrägeriet. Du ska även meddela banken så fort du misstänker att du varit utsatt för ett kontokortsbedrägeri, förslagsvis genom att ringa utfärdarens telefonsupport.

Många kreditörer anser att du måste ha meddelat dem om dina misstankar inom två månader för att du ska ha rätt till full ersättning. Om du väntar mer än 13 månader är sannolikheten minimal för att du ska kunna få pengar tillbaka för kontokortsbedrägeriet.

Banker eller kreditutfärdare kan även ringa till dig såvida de misstänker att du blivit bedragen, men det förfarandet kan du inte ta för givet. Du ska inte heller lita blint på att det är banken som ringer, då bedragare ibland utger sig för att representera banken.

Hur polisanmäler man kontokortsbedrägeri?

Ring polisen på 114 14 eller besök en polisstation för att anmäla ett kortbedrägeri. I samband med att du anmäler brottet ska du ta reda på vilka försäljningsställen som bedrägeriet kan ha skett på, och du ska även fundera på huruvida det fanns en bevakningskamera tillgänglig vid bedrägeritillfället.

Som vi skrev i stycket ovan räcker det inte med att enbart polisanmäla. Du måste även spärra kortet hos din bank. För att nämna ett exempel ska du ringa 077-045 77 00 om du har ett kreditkort med bonus från Norwegian.

8 sätt att skydda sitt bankkort

Det finns ett flertal skydd som minimerar risken för att du blir drabbad av ett kontokortsbedrägeri, och dessa pratar vi mer om nedan.

 • Kräv att få tillbaka kortet direkt efter att du betalat, och du ska inte heller lämna kortet utan uppsyn i exempelvis en bar.
 • Kontrollera att kortläsaren samt knappsatsen ser äkta ut i samband med att du tankar på obevakade bensinstationer eller tar ut pengar i en bankomat.
 • Både ditt kontonummer samt din personliga PIN-kod är värdehandlingar. Förvara dessa på ett säkert ställe, närmare bestämt aldrig i din plånbok.
 • Kontrollera att samtliga av dina kort återfinns i plånboken, och förlustanmäl alltid borttappade kort.
 • Förstör samtliga kvitton, konsertbiljetter eller andra typer av dokument där ditt kontonummer återfinns.
 • Lämna aldrig ut information till personer som ringer och begär att du ska bekräfta din identitet via Bank-ID. Dessa personer har alltid bedrägliga syften.
 • Lämna aldrig ut din PIN-kod eller din kod till ditt Bank-ID.
 • Använd vid behov ett skimmingskydd för kontokort, som blockerar RFID-signaler och i förlängningen förhindrar kreditkortsbedrägerier. Skimmingskydden behöver inga batterier, och skyddar även ID-kort.

Allt om crowdfunding: Vad är det och hur fungerar det?

Många entreprenörer använder sig av gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding, för att samla ihop kapital för sina projekt. I denna artikel ämnar vi behandla allt som rör crowdfunding, såsom hur förfarandet ter sig, vilka risker som finns samt vilka skatteregler som är aktuella.

 

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding är en form av mikrofinansiering som innebär att en verksamhet samlar in små summor pengar från ett stort antal investerare, istället för att en enstaka investerare, exempelvis en bank, stöttar verksamheten ekonomiskt. Insamlingen sker i regel från crowdfundingplattformar likt Kickstarter.

Om du använder dig av plattformar likt Kickstarter eller Indiegogo för att stötta din verksamhet får du även ta del av fördelar, såsom att projektets finansieringsfas både förenklas samt påskyndas. Den ekonomiska risken är dessutom försumbar, då det är gratis att skapa ett projekt på de plattformar som nämns ovan. En fast avgift tas dock ut på det slutgiltiga beloppet som samlas in. Hos Kickstarter motsvarar denna avgift 3 till 5 %, och hos Indiegogo tillämpas en fast avgift om 5 %.

 

Hur fungerar crowdfunding?

Crowdfunding hjälper verksamheter att samla ihop pengar, och innebär att kunder som investerat i ditt projekt i regel får ta del av en belöning som i många fall motsvarar en produkt. Det kan ibland vara riskfyllt att investera via crowdfunding, då den slutgiltiga produkten kan utebli.

Det finns olika typer av crowdfunding, såsom:
 • Investeringsbaserad crowdfunding: Du lånar ut pengar till privatpersoner eller företag, alternativt investerar projekt som medfinansieras av andra, och belönas med en ekonomisk ersättning.
 • Donationsbaserad crowdfunding (crowdfunding för startup-företag): Du donerar pengar till en person eller ett företag, och kan ibland få ta emot en belöning.
 • Belöningsbaserad crowdfunding: Du sponsrar ett företagsprojekt ekonomiskt och får tack vare det ta del av en produkt som kan förknippas med det projekt du stödjer.

För att kunna skapa ett crowdfundingprojekt måste du registrera dig på en crowdfundingplattform, likt Kickstarter. På plattformen får du en bra översyn gällande de projekt som publicerats, och om du hittar ett projekt som du ämnar stödja är följande kriterier av stor vikt:

 • Hur mycket pengar har projektägaren samlat in hitintills?
 • Hur mycket pengar krävs för att projektet ska bli verklighet?
 • Vad kommer pengarna att användas till?
 • Hur länge varar investeringserbjudandet?
 • Hur många har valt att investera i nuläget?
 • Vad får du ta del av om du väljer att investera pengar i projektet?
 • Vad händer minimibeloppet för projektet inte uppnås?

Projekt som inte uppnår finansieringsmålet ställs in, och vid dessa tillfällen får du tillbaka dina pengar. Du har i regel även 14 dagar på dig att dra tillbaka investeringar som du ångrar i efterhand.

 

Crowdfunding för investeringar

Crowdfunding med Kameo

Kameo är en crowdfundingplattform som ger privatpersoner och institutioner möjlighet att investera i företagslån till entreprenörer inom fastighetsbranschen. Entreprenörerna kan tack vare detta förfarande säkra finansiering för sina projekt, medan du som långivare får ta del av ekonomisk kompensation i form av ränteintäkter.

Den minsta möjliga insatsen motsvarar 500 kronor, och det faktum att Kameo har tillstånd från Finansinspektionen och regelbundet granskas av samma organisation är en förtroendeingivande signal. Samtliga ansökningar som tas emot av Kameo granskas manuellt, och i dagsläget existerar finansieringsmöjligheter för byggprojekt i bland annat Tyresö, Värmdö samt Stockholms innerstad.

De investeringsmöjligheter som Kameo erbjuder är förknippade med en viss risk, vilket Kameo är transparenta med. Mer specifikt märks samtliga investeringar upp med ett riskbetyg med skalor från A till E. A-märkta investeringar medger en lägre risk, men även en lägre avkastning, medan de mer riskfyllda E-investeringarna ger högre ränteintäkter till dig som investerare.

 

Gör så här för att investera pengar via Kameo:

Steg 1: Öppna ett konto med hjälp av Bank-ID.

Steg 2: Sätt in pengar på ditt Kameo-konto.

Steg 3: Investera i fastighetslån. Om du väljer att finansiera lån med högre risk blir du tilldelad en mer fördelaktig procentuell ersättning.

Steg 4: Ta emot avkastning på dina investeringar. Din ersättning betalas ut i samband med att det lån du delfinansierar är helt finansierat av Kameros medlemmar. Därefter tar du emot regelbundna inbetalningar varje månad som kompensation för den risk du tar som låneutfärdare.

Om du vill läsa mer om investeringsplattformen har Förvaltarbrevet skrivit en mer utförlig och träffsäker recension gällande Kameo.

Ta gärna del ta del av videon nedan, där Kameo själva förklarar hur plattformen fungerar.

 

Crowdfunding med Tessin

Tessin är en crowdfundingplattform som lämpar sig väl för personer som vill investera pengar i fastighetsprojekt tillsammans med andra medlemmar. Tessin har rest över 2.4 miljarder kronor samt drivit igenom över 200 större fastighetsprojekt. Sammanlagt har organisationens medlemmar fått ta del av nästan 1.5 miljarder kronor i utbetalningar.

I skrivande stund erbjuds investeringsmöjligheter i bland annat Steninge, Stockholm samt i södra Finland, och som brukligt varierar din ersättningsnivå beroende på projektägarens finansiella stabilitet. De ersättningsnivåer som erbjuds idag ger dig en årlig avkastning på 7 till 12 %.

 

Skatteregler vid crowdfunding

Skatteverket menar att du måste betala svensk moms för projekt där finansierarna får en monetärt värdefull gåva som motprestation. Om gåvan är av symboliskt värde, och exempelvis består av ett par klistermärken, är momskravet dock slopat. Utöver detta undantas både finansiell crowdfunding samt välgörenhetsinsamlingar från momsreglerna.

Mer specifikt behöver du inte betala svensk moms i samband med att du investerar och tjänar pengar via plattformar såsom Tessin eller Kameo.

 

Crowdfunding för startups

Det är i regel en bra idé att finansiera sitt startupprojekt med hjälp av Kickstarter eller Indiegogo, även om ett fåtal fällor existerar. Om inte tillräckligt många personer är beredda att finansiera ditt projekt misslyckas insamlingen. Du måste även erbjuda en fulländad produkt, visa på realistiska mål samt leverera ditt projekt enligt uppsatt plan.

Tänk på följande faktorer innan du väljer att crowdfunda ditt strartupprojekt.

 

Sätt upp ett realistiskt minimibelopp

Det är viktigt att du sätter upp ett realistiskt minimibelopp som inte får underskridas. För att nämna ett exempel väljer många filmproducenter att inte producera filmer som ej uppnår ett insamlingsmål om minst 200 000 kronor. Om ditt minimibelopp är för lågt kan det bli svårt att genomföra ett lyckosamt projekt.

 

Prototypkrav kan bli aktuellt

Kickstarter tillämpar prototypkrav, men främst vid större projekt. Prototypkravet innebär att du måste visa upp en prototyp på ditt projekt inom en rimlig tid. Prototypkravet har lagts till som en konsekvens av att oseriösa aktörer samlat in pengar via plattformen för att efter en tid underlåtit sig att förmedla en fullgod produkt.

 

Ta fram realistiska mål och leverera en komplett produkt

De individer som väljer att investera i crowdfundingprojekt är ofta passionerade experter. Du ska därför inte utlova funktioner som förefaller orealistiska. Om du levererar en undermålig produkt som inte når upp till de krav som angetts kan investerarna ha rätt att få sina pengar återbetalda. Utöver det utgör alltför orimliga mål en signal om att ditt projekt inte är genomtänkt.

 

Crowdfunding och välgörenhet

Ett flertal välgörenhetsorganisationer har valt att använda sig av crowdfunding, men du kan även nyttja gräsrotsfinansiering för att själv samla in pengar till ett välgörande ändamål. Det är dock viktigt att du beskriver projektet på ett förtroendeingivande sätt, samt visar på att du har kunskap inom området.

För att nämna ett exempel samlade A2H2-projektet in över 8 000 pund till minnet av välgörenhetsarbetaren Anton Hawkins. De ekonomiska bidrag som mottogs möjliggjorde ett vattenprojekt i Nicaragua.

Utöver detta är crowdfundingtjänsten Patreon ett bra alternativ för influensers samt övriga småföretagare. På Patreon kan medlemmar välja att stötta dig ekonomiskt, och plattformen betalar i regel ut pengar månatligen eller i samband med att du utför en specifik uppgift, exempelvis publicerar ett podcastavsnitt.

Patreon tar dock ut en fast avgift om 5 %, men trots att så är fallet är plattformen både fördelaktig samt ett helt riskfritt alternativ för insamling via crowdfunding. Youtubern Philip Defranco, sångerskan Amanda Palmer samt författaren Sam Harris är tre av de mest kända individerna som finansierar sina karriärer via Patreon. Utöver detta finansieras en av sveriges största podcastkanaler, Rättegångspodden, via Patreon.

5 saker att tänka på för att göra säkra investeringar

börsen

Notera att denna artikels innehåll inte skall uppfattas som investeringsrådgivning. Artikeln är skriven i informationssyfte, och vi tar inget ansvar för eventuella kapitalförluster eller investeringar som sker till följd av denna text. Vi får ingen ersättning för den information som är skriven och texten är skriven i opartiskt syfte.

Det finns olika typer av investeringar. I denna artikel ska vi gå igenom hur man kan göra säkra investeringar, vad som är viktigt att tänka på och hur man ska minimera risken. Det är viktigt att veta att en liten risk inte betyder att risken är obefintlig. De flesta investeringarna kommer  alltid med en risk, även de investeringarna som ses som en lågriskinvestering med hög säkerhet. Investera därför aldrig mer pengar än vad du har råd att förlora, och sprid risken i olika investeringar för att minska din exponering.

 

1. Sparkonto med minimal risk

Ett sparkonto är en av de få former av investeringar som i praktiken är riskfri, så länge ditt kapital inte överstiger den statliga insättningsgarantin (1 MSEK). Dock har de flesta vanliga sparkontona en väldigt låg, eller obefintlig ränta. Risken med detta är att pengarna inte ökar i värde i takt med samhällets inflation, och i slutändan betyder det faktiskt att dina pengar kan minska, eller åtminstone värdet på pengarna.

Låt säga att du satte undan 1 krona på ett sparkonto för 50 år sedan, för en krona kunde man då få en glass. Med räntan har nu denna krona blivit 1,3 kronor, men priset på glass har ökat väsentligt och en glass kostar i dagsläget 20 kronor. Trots att summan har ökat så har pengarna köpkraft minskat pågrund av inflation. Säkerheten är att det inte finns någon risk för att summan på kapitalet minskar, en krona kommer alltid att vara en krona. Risken är att en krona inte kommer vara värd lika mycket.

En bra investeringsportfölj består ofta av varierade tillgångsslag. Vanligt är t.ex. aktier i olika brancher, räntefonder, pengar i sparkonto etc. Ett misstag många gör är att placera sina pengar i sparkontot hos den storbank man sedan tidigare är kund hos. Idag är det vida känt att storbankerna ger förhållandevis dåliga räntor på insatt kapital.

Därför rekommenderar vi istället en titt på Sveriges nichebanker. En av dem som ger högst sparränta 2020 är Sevenday Finans sparkonto. De blev även belönade med utmärkelsen Årets Sparkonto 2019 av Privata Affärer. Det baserades på en sammanvägning av flera faktorer än just bara räntesats.

 

2. Fonder är i regel säkrare än aktier

Fonder är vanligtvis en typ av investering som har lägre risk än aktier. Detta är för att det i en fondportfölj finns flertalet aktier och andra värdepapper. Vissa aktier kommer att gå upp och vissa kommer att gå ner. Aktierna kommer att ta ut varandra för att få ett jämnare resultat i fonden. I regel är det därför säkrare med fonder, men det finns inga garantier. Det finns fonder som är säkrare än andra då dessa endast bygger på värdepapper som anses säkra utifrån olika uträkningar. Dessa fonder har vanligtvis lägre utdelningen men å andra sidan lägre risk.

Ett annat, men liknande, alternativ till fonder är investmentbolag. Ett investmentbolag är en samling av aktier hos olika bolag. I en fond äger du en del av fondförmögenheten medans i ett investmentbolag äger du delar i investmentbolaget, istället för dess tillgångar.

 

3. Sprid ut risken i olika investeringar

I och med att det inte finns några garantier med investeringar så är det bra att sprida ut dina investeringar för att minska risken. Dina olika investeringar kommer då att bli lite som en fond, som är beskriven ovan där vissa investeringar går upp och vissa går ned. I det stora hela blir resultatet säkrare och förlusten från en investering tar inte lika hårt om det inte gäller alla dina investerade pengar. Dessutom kan det vara så att du trots en förlust i en investering ändå går plus eftersom att en annan investering kan ha tjänat dig mer pengar än vad förlusten blev.

 

4. Ge investeringarna tid

I regel kommer en säker investeringen inte att ge hög avkastning på kort tid. Det gäller att ha tålamod. Väljer du en investering med låg risk kommer den låga avkastningen förhoppningsvis ändå att ge dig en stor avkastning i slutändan. Ibland minskar investeringen i värde, men om tanken är att du ska ha dessa pengar till senare i livet så är det trots allt bättre att låta pengarna ligga kvar tills läget blir stabilt igen snarare än att panik-sälja. Detta är dock förutsatt att inget extremt händer på marknaden som en stor konkurs, en lagändring eller liknande. I dessa fall kan det vara bättre att sälja och investera de återstående pengarna på nytt.

 

skog

 

5. Investera hållbart och i framtiden

Långvariga investeringar bör göras i branscher som anses vara hållbara och är en del av framtiden. Om man till exempel vill investera i bilar så bör investeringen inte ske i ett företag som sysslar med diesel eller bensin då dessa bilar är på väg bort. Elbilar är ett bättre alternativ som troligtvis kommer att ge en högre avkastning på lång sikt. Även skog och andra naturtillgångar brukar vara säkra investeringar. Detta tåls dock att upprepas: Trots att investeringen är hållbar och i enlighet med framtiden och räknas som säker så finns det alltid en risk.

Så undviker du negativa överraskningar vid bilköp

Oavsett om du ska köpa en begagnad bil eller något annat över nätet, är det viktigt att undvika oseriösa aktörer. Går du i tankarna kring att köpa bil? Idag finns det tre vanliga alternativ; att leasa, att köpa en ny bil och att köpa begagnade bilar. Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktigt att du handlar från en seriös aktör, oavsett om det är ett stort företag eller en privatperson. Det är snårigare att köpa en begagnad bil från privatperson eftersom det är lättare att bli lurad, särskilt om du ska importera ett fordon från utlandet. Vi har bra tips på hur du enklast undviker negativa överraskningar vid bilköp.

 

När du ska handla begagnade bilar

Många handlar bilar från sidor som Blocket, då från privatpersoner. Det finns även många stora företag som säljer begagnade bilar. När du väl hittat något intressant bör du vara försiktig för att undvika negativa överraskningar och göra följande:

 • Gå in på Transportstyrelsens hemsida och kontrollera att säljaren faktiskt äger den bil hen ska sälja. Du ska kräva legitimation för att säkerställa att det säljaren säger är sant.
 • Du bör även kolla fordonets historik, detta kan du göra genom att beställa en fordonsrapport från företag som exempelvis Carfax. Det går även att hitta en del information genom att söka på fordonets chassinummer hos NICBs hemsida. Här kan du dubbelkolla att fordonet inte är anmält som stulet.
 • Varningsklockor är om fordonet bytt ägare onormalt många gånger. Då är det förmodligen något fel på fordonet. En annan varningsklocka är när fordonet gått onormalt många mil för sin årsgrupp, då kan det vara en indikator på att bilen använts som svarttaxi.
 • Kolla upp om fordonet är belånat, i så fall ska lånen lösas i samma veva som bilköpet.

När allt ser bra ut är det dags att boka in tid för att faktiskt se bilen och få provköra den. Det finns mängder av saker du ska kontrollera när du väl provkör, mer om det längre ner.

 

Importera bilar från utlandet

Många hittar sina bilar utomlands och vill då importera fordonet till Sverige. Här finns det andra saker som är viktiga att tänka på då det nämligen kan finnas en del fallgropar hos begagnade bilar. Några vanliga fallgropar är bland annat:

 • Du kan aldrig sälja bilen för ett lika högt värde som en ”svensk bil”.
 • Importkostnad – det kostar naturligtvis en hel del att importera en bil från utlandet, ungefär 5 000 till 7 000 kronor beroende på importland.

 

 

Idag är det vanligaste importlandet för bilar Tyskland. För att öka säkerheten och undvika en bluff när du köper en importerad bil från Tyskland kan du bland annat:

 • Begära registreringsbevis i original (handlingen heter ”Fahrzeugbrief/ Zulassungsbescheinigung Teil II” på tyska)
 • Den tyska bilförsäljaren bör vara medlem i föreningen ”Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe”. Anledningen är att vid en eventuell tvist så blir det betydligt enklare att pröva tvisten i ett organ utanför en domstol.
 • Boka in en testkörning av fordonet du ska köpa hos en oberoende motororganisation, i Tyskland finns flera stora och seriösa aktörer, bland annat ADAC, DEKRA och TÜV. Dessa organisationer utför fordonstester av begagnade bilar.

Det är därtill viktigt att du har registreringsbeviset i originalkopia, annars kan du inte registrera fordonet i Sverige. Med hjälp av registreringsbeviset eller ett CoC-intyg intygar du att bilen är godkänd att köras i EU.

 

 

Så gör du för att undvika att beställa hem från bedrägeri-webbshoppar

Idag är det otroligt vanligt att handla på nätet istället för hos fysiska butiker. Kanske brukar du själv beställa kläder, elektronik och inredning online? Det finns väldigt många bra och seriösa webbshoppar på nätet, men tyvärr även bluffmakare som lurar dig på dina pengar. Du kan råka ut för lurendrejare både när du ska köpa en ny bil, men också när du ska köpa något betydligt billigare, som en ny klänning. Vi har en bra guide för hur du handlar säkrare på nätet och hur du helt enkelt undviker bedrägeri-webbshoppar.

 

Kolla upp följande saker hos webbshoppen

Några saker är väldigt enkla att kolla upp innan du lägger din beställning online:

 • Kolla att företaget har en kundtjänst, exempelvis telefonnummer, e-mail eller en chatt på sidan. Bedrägeri-webbshoppar kan ibland simulera detta för att skapa förtroende. Testa gärna att de svarar på en specifik fråga för att undvika problem.
 • Det bör finnas en del fakta om företaget på hemsidan, så som namn, adress, telefonnummer och att de innehar F-skatt.
 • Det bör finnas flera betalningsalternativ som faktura, kortbetalning och exempelvis delbetalning.
 • Dubbelkolla att webbshoppen har SSL-kryptering, den finns till för att säkerställa säkerheten hos de olika betalningsalternativ som hemsidan erbjuder. Du ser direkt om sidan är krypterad om du tittar på adressfältet i din webbläsaren, det ska då finnas en symbol av ett hänglås framför webbadressen.
 • Läs recensioner. Om en sida är seriös bör det troligtvis finnas många som handlat där tidigare. Kontrollera recensioner från tidigare kunder genom att söka exempelvis ”IKEA recensioner”. Recensioner bör hittas på flera olika sidor, som exempelvis Pricerunner.se eller Trustpilot.com. Kolla gärna även den här listan för att handla säkert på nätet för att säkerställa att webbshoppen verkar seriös.

Bra indikatorer på seriösa webbshoppar

Många gånger handlar du säkert hos stora och välkända webbutiker, dessa behöver du sällan kontrollera eftersom de är så pass välkända, som exempelvis Nelly.com, IKEA.se eller Mathem.se. Det är snarare när du hittat en produkt du vill köpa hos en hemsida du tidigare inte besökt som du bör vara särskilt vaksam. Det finns många saker som indikerar på att webbshop är seriös, bland annat:

 • När du hittar symbolen ”Trygg e-handel”.
 • Om företaget använder sig av faktureringstjänster som Klarna, Paypal eller Payson.

Att kunna handla mot faktura är ett bra sätt att handla tryggare då du alltid ska få produkten innan fakturan ska betalas. Att betala i förskott är mindre tryggt eftersom du helt enkelt kan bli stående utan pengar och utan produkt. Du kan även kolla upp företag hos sidor som allabolag.se. Här ser du information som omsättning, årsresultat, tillgångar och organisationsnummer. Allabolag fungerar endast för svenska registrerade företag.

 

Handla med kreditkort

Ytterligare något du kan ta för vana när du handlar online är att använda rätt sorts kreditkort. Det finns mängder av olika typer av kreditkort, vissa har försäkringar. Fördelen med att handla på kreditkort online är att du inte knyter kortet till ditt bankkonto. Kreditkort har oftast ett maxtak för hur mycket pengar man kan använda. Detta kan du styra över själv. Skulle någon stjäla kortet eller komma åt information för att använda det, kan personen alltså aldrig använda mer än den gräns du själv satt. Vissa kreditkort kommer med ett återbetalningsskydd som skyddar dig mot oseriösa nätbutiker. Skulle du exempelvis ha använt ett kreditkort med återbetalningsskydd och sedan aldrig få de varor du beställt, täcker skyddet dig.

Undvik fuskbyggare – hitta seriösa hantverkare

Ska du renovera hemma? Eller kanske bygga ut? Oavsett om du ska köpa en ny bil eller anlita ett företag för plattsättning, är det alltid viktigt att du kollar upp företag innan du anlitar någon. Det finns tyvärr väldigt många fuskbyggare som du ska undvika, så det gäller att vara vaksam. Genom att vara mer noggrann när du jämför och väljer undviker och minimerar du risken för att anlita ett oseriöst företag. Det finns många saker du bör göra när du väl ska anlita hantverkare, bland annat:

 • Kontrollera att företaget innehar F-skatt samt är momsregistrerat.
 • Begär offerter från minst ett par tre stycken företag och utför även kreditkontroll innan du bestämmer dig.
 • Gå igenom avtalet noggrant, helst med en jurist eller byggkonsult, åtminstone om det gäller ett större och dyrare projekt. Avtalet ska vara skriftligt och det ska inte finnas med avbetalningar. Kunden betalar efter avslutat projekt.
 • Om du ska bygga ut eller bygga nytt är det oftast säkrast och enklast med totalentreprenad eftersom du endast har en motpart att hålla kontakt med.
 • Det är viktigt att vara närvarande under projektet, bland annat genom att fotografera vad som sker på arbetsplatsen. Efter att ytskikt lagts är det svårt att veta exakt vad som skett på insidan.

Innan du anlitar hantverkare bör du dessutom:

 • Kolla upp recensioner från tidigare uppdrag, vad säger tidigare kunder?
 • Kontrollera att telefonnumret som företaget angett stämmer och fungerar.
 • Betala aldrig i förskott, alltid efter att projektet är avslutat samt att det stämmer överens med uppdragsbeskrivningen.
 • Kontrollera att företaget har de certifieringar de behöver för att utföra jobbet på ett fackmannamässigt sätt. Är man VVS-installatör ska man exempelvis ha branschcertifikatet VVS- och isoleringsmontör.

 

Svarta listan över oseriösa hantverkare

Ytterligare något du kan kontrollera innan du väljer hantverkare för att undvika fuskbyggare är svarta listan. Hos Byggahus.se kan du bland annat se vilka svartlistade företag som finns i din kommun. Även hos Råd & Rön kan du kolla in svarta listan och välja företag utifrån kategorier som bank, elektronik eller hantverkare.

 

Leta efter certifikat

När du anlitar en hantverkare, oavsett om det gäller kakelsättning eller VVS-installationer, är det viktigt att hantverkaren har de rätta certifikaten. Om hantverkaren saknar certifikat har du inte en försäkring som täcker eventuella skador som uppstår i samband med renoveringen eller nybygget. Det finns flera kontrollorgan som godkänner hantverkare och företag, bland annat är det bra att se till att företaget du anlitar är godkända enligt:

 • GVK (Golvbranschens våtrumskontroll)
 • BKR (Byggkeramikrådet)
 • VVS Arbeten
 • MVK (Måleribranschens våtrumskontroll)
 • se (här kan du kolla upp hantverkare som är behöriga att arbeta som elektriker).

Ska du anlita en snickare ska du även se till att hen har ett yrkesbevis, något som påvisar att personen är utbildad och har erfarenhet inom de yrkesområde som hen är verksam inom.

 

Kundrecensioner – en viktig indikator

Kundrecensioner hos ett företag är något av det viktigaste när du ska hitta pålitliga och bra hantverkare. Det allra lättaste och bästa sättet att anlita just hantverkare är genom rekommendationer. Kanske har du grannar eller vänner som nyligen tagit hjälp av hantverkare för badrumsrenovering eller liknande? Hör av dig och fråga hur bemötandet var. Om du inte har rekommendationer att gå efter behöver du kolla upp kundrecensioner från tidigare kunder. Begär även att få se tidigare projekt som företaget gjort, exempelvis bilder. Tänk på att även oseriösa aktörer köper in fejkrecensioner.

 

Kontrollera företagen noggrant

Även om majoriteten av registrerade hantverkare är seriösa finns det tyvärr väldigt många lycksökare och bluffmakare att akta sig för. Det är enkelt att kolla upp viktiga saker som om företaget innehar F-skattesedel, men se även till att dubbelkolla att företaget är försäkrat samt att hantverkaren inte har några anmärkningar från Kronofogden.

Det är också bra att jämföra ett par olika aktörer för att lättare hitta den bästa. Saker du ska kolla upp när du vänder dig till olika firmor är det vi nämnt ovan. Du vill såklart även veta vilka priser som företagen tar. Begär offert för att se vem som är billigast, när projektet kan vara färdigt och liknande. Tänk dock på att den billigaste hantverkaren inte nödvändigtvis är det bästa valet, och inte heller den dyraste.

Recensioner brukar vara en bra indikator. När du väl begär offert är det bra att redan innan ha jobbat fram en uppdragsbeskrivning. Beskriv så detaljerat som möjligt exakt vad du vill ha hjälp med och använd sedan det underlaget för varje företag du vill begära offerter från. Då är det lättare att jämföra priset. Begär du offerter från olika aktörer utan att noggrant beskriva vad du behöver hjälp med kommer du få olika prisförslag men även olika saker som ingår.

 

Efter avslutat projekt – anlita besiktningsman själv

Efter ett större byggnadsprojekt är det bra att låta en besiktningsman gå igenom allt för att säkerställa att installationer och liknande är utförda på rätt sätt. För den som inte är så insatt kan det vara lätt hänt att överlåta ansvaret för att anlita besiktningsman åt hantverkaren. Detta är dock något du ska undvika. När en hantverkare anlitar besiktningsman åt sitt arbete är besiktningsmannen inte direkt opartisk. Det är betydligt bättre att du själv anlitar besiktningsman som inte arbetar för hantverkaren.

 

Hitta, kontrollera och förhandla

Vägen till ett lyckat byggnadsprojekt går ut på att först hitta en hantverkare för att sedan kontrollera denne och till sist förhandla om pris. För att hitta hantverkare kan du:

 • Prata med bekanta
 • Kontakta en branschorganisation och se vem som finns i närheten.
 • Jämför alternativ genom att begära offerter
 • Väg in kvaliteten när du ser över offerten, det är inte bara priset som bör styra vem du väljer.

När du hittat dina olika alternativ är det dags att kontrollera dem, så här gör du:

 • Syna företagets ekonomi, kolla in företagets organisationsnummer hos allabolag.se
 • Be om F-skattebevis, du kan antingen be företaget om ett aktuellt bevis eller själv hitta det hos Skatteverket. Är det ett aktiebolag eller ett handelsbolag är det via Bolagsverket du kontrollerar dem.
 • När du väl har organisationsnumret kan du även gå in hos Kronofogden för att dubbelkolla att firman inte har några betalningsanmärkningar eller skulder.
 • Kräv flera referenser.

Sist av allt, när du väl hittat cirka tre stycken hantverkare som alla verkar bra, är det dags att förhandla.

 • Be om en mer specifik offert där företaget specificerar vad allt kostar inklusive moms (det är bra att se kostnader för olika områden som material, timpris och liknande.
 • Eftersom många företag tar betalt på olika sätt, antingen via ett fastpris, ett rörligt pris eller löpande räkning, är det viktigt att du ber om en tydlig faktura. Fastpris brukar vara det bästa alternativet då du alltid är säker på priset.

Har du oroat dig för att få kapat ID? Läs mer om det i vår artikel om hur du kan förebygga id-kapning.

Hantera dina lösenord och öka säkerheten

För att undvika att bli ID-kapad eller råka ut för olika typer av bedrägerier på nätet, är det otroligt viktigt att använda olika sorters lösenord samt hantera dessa på ett säkert sätt. Många av oss använder samma lösenord till såväl bankinloggning som till Facebook, helt enkelt på grund av bekvämlighet. Men detta innebär stor risk för att bli kapad. Om du känner igen dig bör du börja med att byta ut dina lösenord till nya, säkra sådana. Riktlinjerna för vad ett säkert lösenord är har varierat och förändrats lite över åren. Just nu ska ett säkert lösenord innehålla:

 • Minst åtta tecken
 • Både stora och små bokstäver
 • Siffror
 • Tecken, exempelvis ”_” eller ”&”

Det är bättre ju längre lösenordet är, det blir svårare att hacka det. Men vi förstår såklart att det är omöjligt att memorera tiotal lösenord med såväl tecken som bokstäver och siffror. Du behöver dock inte komma ihåg lösenorden, du kan använda lösenordshanterare som True Key eller LastPass.

Lösenordshanterare – ett smidigt redskap

Det finns flera lösenordshanterare på nätet som du kan använda för att öka säkerheten för dina lösenord och inloggningsuppgifter. Två av de största och mest använda här i Sverige är True Key och LastPass.

True Key memorerar dina lösenord

True Key är en lösenordshanterare där du genom en app lagrar och fyller i dina inloggningsuppgifter. När du väl ska logga in på en sida använder du True Key för att komma åt lösenordet och för att göra inloggningar snabbare och smidigare. Du kan bland annat komma åt True Key genom ditt fingeravtryck eller genom olika frågor. Dessutom kan du enkelt säkra din identitet genom att autentisera med andra enheter, exempelvis kan du genom din mobil bekräfta att det är du när du loggar in via en dator.

True Key lär sig också känna igen vilka enheter som är dina och vilka som inte är säkra. Det behövs endast ett huvudlösenord som aldrig lagras, detta lösen är det bara du som kan. Genom ett enda lösenord kan du sedan via True Key eller LastPass logga in på alla andra sidor med svåra, långa och avancerade lösenord som du själv aldrig behöver lära dig utantill.

Lösenord – detta ska du undvika

Det är lätt hänt att glömma bort vikten av säkerhet när det kommer till personliga handlingar som lösenord och personuppgifter. Men rätt som det är så blir du ID-kapad och du kommer ångra att du inte skötte dina lösenord mer varsamt. Det finns vissa stora saker du absolut ska undvika att göra med dina lösenord, till exempel:

 • Skriv aldrig ner ett lösenord på ett papper eller anteckna det i mobilens anteckningsapp.
 • Använd aldrig samma lösenord för flera olika hemsidor.
 • Lagra aldrig dina lösenord i webbläsarens inbyggda lösenordshanterare.
 • Använd aldrig ditt namn eller andra saker som kan knytas till dig i ett lösenord utan att först skriva det som förkortningar.

Ett exempel på ett dåligt lösenord är: Annanilsson1987Herrljunga

Ett bättre exempel är att förkorta namnen i lösenordet så här: AN87H (dock är detta lösenord för kort, men du förstår principen).

Det finns även många bra tipps kring hur du kan hantera dina lösenord på youtube. 

Så förebygger du en ID-kapning

ID-kapning, eller identitetsintrång är en form av bedrägeri och innebär att någon annan använder sig av ditt personnummer, ditt personliga BankID och dina lösenord för att exempelvis ta ett lån eller för att beställa varor i ditt namn. Men ID-kapning kan även innebära att någon ändrar din folkbokföringsadress. Det finns många sätt att skydda sig mot ID-kapning, både genom nya rutiner och genom att öka säkerheten med hjälp av mer avancerade lösenord och liknande.

Då ligger du i riskzonen för att bli ID-kapad

Den person som är mest intressant för ID-kapning är den som sköter sin privatekonomi på ett bra sätt, som har en stabil inkomst och som har en bra kredithistorik. I allmänhet finns nämligen utrymme för att ta nya lån. Personer som utför den här sortens bedrägeri brukar inte vilja ödsla tid på fel personer utan börjar oftast med att göra en enkel kontroll av ekonomin först. Man kan enkelt ta reda på ekonomin genom att fråga hos ett par olika myndigheter.

När en person ska utföra ID-kapning och väl hittat sitt offer brukar bedrägeriet inledas med en kontroll av ekonomin följt av en adressändring. För att inte bli upptäckt är det inte helt ovanligt att personen i fråga sedan lägger tillbaka brev och post i offrets brevlåda. När personen väl fått tag på personens personnummer och post kan hen sedan börja beställa nya kreditkort och sedan handla mot fakturor på nätet.

När fakturorna sedan börja komma in är det vanligt att adressändringen byts till den ursprungliga adressen och bedrägeriet avslutas. Det är vanligtvis vid detta skede som den drabbade personen inser att han eller hon blivit ID-kapad.

Tips för att skydda dig mot ID-kapning

Trots att ID-kapning inte är jättevanligt förekommer det, och man går aldrig säker. Som tur är finns det ett par olika saker du själv kan göra för att förebygga och förhindra att du blir utsatt för ID-kapning, bland annat:

 • Berätta inte när du reser bort på sociala media. Någon som har ögonen på dig kan i så fall se när du är bortrest och när det är bäst att utföra adressändring och ID-kapning. Håll alltså resan hemlig från offentligheten.
 • Ha koll på dina kontoutdrag. Kontrollera alltid alla transaktioner och vid minsta frågetecken bör du genast höra av dig till din bank.
 • Sätt lås på brevlådan. Eftersom ID-kapare ofta tar och lämnar tillbaka post i din fysiska brevlåda är det smart att sätta ett lås på den. Du kan alltid be en vän eller granne att tömma brevlådan med jämna mellanrum om du exempelvis är bortrest.
 • Hantera dina ID-handlingar varsamt. Om du upptäcker att ett kort saknas – spärra omedelbart samt göra en förlustanmälan hos UC.
 • Skaffa tjänsten UC ID-skydd, då får du ett sms eller ett e-mail när något i kreditupplysningen har ändrats. Skulle någon försöka ta ett lån i ditt namn kan du upptäcka det direkt.

Det finns även en rad andra smarta åtgärder du kan jobba in i vardagen för att minimera risken för ID-kapning. Kolla in den här listan för fler tips. Du kan även läsa mer om att öka säkerheten vid dina köp här.

Prenumerera idag

Prenumerera idag

Bli den första att veta om rabatter och erbjudanden på Tryggverksamhet.nu! Ange dina uppgifter för att prenumerera: