5 saker att tänka på för att göra säkra investeringar

Notera att denna artikels innehåll inte skall uppfattas som investeringsrådgivning. Artikeln är skriven i informationssyfte, och vi tar inget ansvar för eventuella kapitalförluster eller investeringar som sker till följd av denna text. Vi får ingen ersättning för den information som är skriven och texten är skriven i opartiskt syfte.

Det finns olika typer av investeringar. I denna artikel ska vi gå igenom hur man kan göra säkra investeringar, vad som är viktigt att tänka på och hur man ska minimera risken. Det är viktigt att veta att en liten risk inte betyder att risken är obefintlig. De flesta investeringarna kommer  alltid med en risk, även de investeringarna som ses som en lågriskinvestering med hög säkerhet. Investera därför aldrig mer pengar än vad du har råd att förlora, och sprid risken i olika investeringar för att minska din exponering.

 

1. Sparkonto med minimal risk

Ett sparkonto är en av de få former av investeringar som i praktiken är riskfri, så länge ditt kapital inte överstiger den statliga insättningsgarantin (1 MSEK). Dock har de flesta vanliga sparkontona en väldigt låg, eller obefintlig ränta. Risken med detta är att pengarna inte ökar i värde i takt med samhällets inflation, och i slutändan betyder det faktiskt att dina pengar kan minska, eller åtminstone värdet på pengarna.

Låt säga att du satte undan 1 krona på ett sparkonto för 50 år sedan, för en krona kunde man då få en glass. Med räntan har nu denna krona blivit 1,3 kronor, men priset på glass har ökat väsentligt och en glass kostar i dagsläget 20 kronor. Trots att summan har ökat så har pengarna köpkraft minskat pågrund av inflation. Säkerheten är att det inte finns någon risk för att summan på kapitalet minskar, en krona kommer alltid att vara en krona. Risken är att en krona inte kommer vara värd lika mycket.

En bra investeringsportfölj består ofta av varierade tillgångsslag. Vanligt är t.ex. aktier i olika brancher, räntefonder, pengar i sparkonto etc. Ett misstag många gör är att placera sina pengar i sparkontot hos den storbank man sedan tidigare är kund hos. Idag är det vida känt att storbankerna ger förhållandevis dåliga räntor på insatt kapital.

Därför rekommenderar vi istället en titt på Sveriges nichebanker. En av dem som ger högst sparränta 2020 är Sevenday Finans sparkonto. De blev även belönade med utmärkelsen Årets Sparkonto 2019 av Privata Affärer. Det baserades på en sammanvägning av flera faktorer än just bara räntesats.

 

2. Fonder är i regel säkrare än aktier

Fonder är vanligtvis en typ av investering som har lägre risk än aktier. Detta är för att det i en fondportfölj finns flertalet aktier och andra värdepapper. Vissa aktier kommer att gå upp och vissa kommer att gå ner. Aktierna kommer att ta ut varandra för att få ett jämnare resultat i fonden. I regel är det därför säkrare med fonder, men det finns inga garantier. Det finns fonder som är säkrare än andra då dessa endast bygger på värdepapper som anses säkra utifrån olika uträkningar. Dessa fonder har vanligtvis lägre utdelningen men å andra sidan lägre risk.

Ett annat, men liknande, alternativ till fonder är investmentbolag. Ett investmentbolag är en samling av aktier hos olika bolag. I en fond äger du en del av fondförmögenheten medans i ett investmentbolag äger du delar i investmentbolaget, istället för dess tillgångar.

 

3. Sprid ut risken i olika investeringar

I och med att det inte finns några garantier med investeringar så är det bra att sprida ut dina investeringar för att minska risken. Dina olika investeringar kommer då att bli lite som en fond, som är beskriven ovan där vissa investeringar går upp och vissa går ned. I det stora hela blir resultatet säkrare och förlusten från en investering tar inte lika hårt om det inte gäller alla dina investerade pengar. Dessutom kan det vara så att du trots en förlust i en investering ändå går plus eftersom att en annan investering kan ha tjänat dig mer pengar än vad förlusten blev.

 

4. Ge investeringarna tid

I regel kommer en säker investeringen inte att ge hög avkastning på kort tid. Det gäller att ha tålamod. Väljer du en investering med låg risk kommer den låga avkastningen förhoppningsvis ändå att ge dig en stor avkastning i slutändan. Ibland minskar investeringen i värde, men om tanken är att du ska ha dessa pengar till senare i livet så är det trots allt bättre att låta pengarna ligga kvar tills läget blir stabilt igen snarare än att panik-sälja. Detta är dock förutsatt att inget extremt händer på marknaden som en stor konkurs, en lagändring eller liknande. I dessa fall kan det vara bättre att sälja och investera de återstående pengarna på nytt.

 

skog

 

5. Investera hållbart och i framtiden

Långvariga investeringar bör göras i branscher som anses vara hållbara och är en del av framtiden. Om man till exempel vill investera i bilar så bör investeringen inte ske i ett företag som sysslar med diesel eller bensin då dessa bilar är på väg bort. Elbilar är ett bättre alternativ som troligtvis kommer att ge en högre avkastning på lång sikt. Även skog och andra naturtillgångar brukar vara säkra investeringar. Detta tåls dock att upprepas: Trots att investeringen är hållbar och i enlighet med framtiden och räknas som säker så finns det alltid en risk.

Lämna en kommentar