Kvalitetscertifikat och certifieringar

Oavsett inom vilken bransch du är verksam är det alltid viktigt att din verksamhet eller företag är certifierat. En certifiering visar på att din verksamhet uppfyller de krav som certifieringen innebär. Det finns flera sorters certifikat, både kvalitetscertifieringar och även miljö-, arbetsmiljö- och informationssäkerhetscertifieringar, för att nämna några.

En av de kanske mest kända certifieringarna i Sverige för miljöarbete är Svanen-märkningen. Svanen är ett certifikat som man kan ansöka om, dock måste företag uppfylla väldigt strikta kriterier, du kan kolla in dessa här.

Beroende på vilken sorts företag du har finns det olika certifieringar som är bra att ha. Några av de mest välkända och internationella certifieringarna är:

 • ISO 9001: Kvalitet
 • ISO 14001: Miljö
 • ISO 45001: Arbetsmiljö
 • ISO 22000: Livsmedelssäkerhet

Förutom att du kan ansöka om certifikat för verksamheten går det även att certifiera personer, exempelvis miljörevisorer eller svetsare. Man kan därtill certifiera enskilda produkter, exempelvis medicintekniska produkter. Vi förklarar mer vad ISO är nedan.

ISO-certifieringar

ISO är en organisation som arbetar fram diverse certifieringar och standarder för företag. ISO står för Internationella Standardiseringsorganisationen. I den här internationella organisationen finns 162 medlemsländer representerade, ett av dessa är Sverige. Det finns dock ett svenskt organ som verkar här lokalt, det heter SIS (Swedish Standards Institute). ISO-certifieringar är kända över stora delar av världen och påvisar pålitlighet hos ett företag. Du kan ansöka om flera typer av certifikat, bland annat för miljö eller kvalitet (eller vad som nu är viktigaste för just er verksamhet).

Ackrediterade kontrollorgan

Om du vill ansöka om certifieringar är det väldigt viktigt att du vänder dig till ett riktigt kontrollorgan. Det finns tyvärr en del oseriösa aktörer som ger ut certifikat, dessa är inte giltiga om de inte är utdelade av ett så kallat ackrediterat kontrollorgan. I Sverige är det certifieringsorganet SWEDAC som utser företag till ackrediterade certifieringsorgan. Med andra ord ska det stå tydligt att företaget är godkänt av SWEDAC.

Kundrecensioner – en minst lika viktig certifiering

Som företagare är det otroligt viktigt att bygga upp ett förtroende hos sina kunder. Det gäller alla delar av verksamheten, från produktutbudets kvalitet till kundbemötande, kundtjänst och mer. Även om många kunder letar upp certifieringar för att se om ett företag är pålitligt, är det ofta ännu fler som går efter kundrecensioner. Du har säkert själv skummat igenom kundrecensioner innan du köpt en produkt. Tänk dock på att det förekommer en hel del fejk-recensioner på nätet. Alltså företag som köper in positiva recensioner. När du själv handlar på nätet och läser recensioner finns det vissa saker som indikerar på om kundrecensionerna är fejk, bland annat:

 • Samtliga recensioner är lämnade samma datum.
 • Samtliga recensioner är positiva, exempelvis 5 stjärnor i betyg
 • Recensionerna är lika. Vanligtvis när det lämnas äkta recensioner varierar ordmängd och språk rejält. Vissa lämnar en utförlig recension, andra skriver bara ”Bra” eller liknande.

För dig som själv har en verksamhet, exempelvis en webbshop, är det viktigt att aldrig köpa in fejkrecensioner, du kommer ha mycket mer att förlora på det. Se istället till att uppmuntra äkta kommentarer samt att svara på recensionerna, inte bara de som är bra utan även negativa omdömen. Detta brukar vara en bra indikator för andra besökare för att se hur ni som företag hanterar negativ respons.

Certifierad och diplomerad – inte samma sak

När du själv letar efter en tjänst online är det inte helt ovanligt att snubbla över företag som skyltar med att vara diplomerade. Kom ihåg att en certifiering endast ges till någon som uppfyllt de tester eller krav som certifieringen kräver. Det är alltså ett slags kvalitetsbevis. Ett diplom däremot berättar ingenting om personens kunskap eller kompetens eftersom diplom endast ges som ett bevis om att personen gått utbildningen/kursen samt varit närvarande.

Frivilliga och obligatoriska märkningar

Det finns mängder av märkningar och certifieringar som du själv kan välja att ansöka om. Det finns dock även en del märkningar som är obligatoriska. Ett exempel är CE-märkningen som är obligatorisk för de specificerade produktkategorier som EU-lagstiftningen tagit fram. Märkningen påvisar säkerhet inom hälsa och miljö och även andra egenskaper. Det finns väldigt bra och tydlig information om bestämmelser gällande CE-märkning att läsa.

Kända livsmedels-märkningar i Sverige

Vi har redan nämnt Svanen, men det finns en rad andra kända märkningar och certifieringar som används i Sverige. Bland annat:

 • KRAV
 • Svensk miljöbas
 • Hållbara restauranger
 • Green Globe
 • ISO 14001 och ISO 20121
 • Bra Miljöval
 • EU Ekologiskt
 • Fairtrade
 • Rainforest Alliance
 • Svenskt sigill

 

KRAV

Krav är tvivellöst en märkning som alla i Sverige känner till. Det är den mest kända miljömärkningen för mat. Fokuset ligger främst på djuromsorg, hälsa och socialt ansvar samt miljöpåverkan.

Svensk miljöbas

är en miljödiplomering. Märkningen används främst för mindre verksamheter. Märkningen är baserad på en checklista för standarder och som bygger på diverse obligatoriska moment.

Green Globe

Green Globe är en märkning som används inom hållbar turism. Bland annat är det vanligt att se märkningen hos flygbolag eller hotellkedjor samt restauranger. Hos verksamheter som helt enkelt arbetar med att minska utsläpp och miljöpåverkan.

Fairtrade

Fairtrade är ytterligare en välkänd symbol som de flesta sett inne på ICA eller Coop. Den här märkningen ges produkter som tas fram på ett sätt som motverkar fattigdom, barnarbete och diskriminering. Man vill förbättra arbetsvillkoren för de som tar fram produkterna. Även Rainforest Alliance påminner lite om Fairtrade då det är en märkning som kombinerar såväl socialt ansvar som miljö. Man certifierar bland annat odlare för att de ska kunna öka odlingen men också för att kunna öka sina intäkter.

Svenskt sigill

Svenskt sigill är en märkning man kan hitta på bland annat livsmedel som mjölk, kött och grönsaker. Märkningen påvisar att företaget har en god djuromsorg, hög livsmedelskvalitet samt en ökad miljösyn.

Leta efter märkningar och certifikat

Oavsett vilken tjänst eller produkt du ska köpa är det alltid positivt om ett företag är certifierat. Det finns mängder av bluffmakare på nätet och ibland är de skickliga och svåra att upptäcka. Det finns många sidor där du kan kontrollera om ett företag faktiskt har den certifiering som de säger sig ha, bland annat hos Svenskcertifiering.se och Certifiering.nu. Genom att kontrollera märkningar och certifikat kan du undvika att handla hos bedrägeri-webbshopar och istället hitta en trovärdig aktör.