Uncategorised

Hur länge har man en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning har man i minst tre år. Den kan även sitta kvar i fem år eller längre. Sitter en betalningsanmärkning alltid i tre år? Har du fått en betalningsanmärkning finns den i tre år från det att den registrerades av kreditupplysningsföretaget. Har du fått en skuldsanering beviljad tas betalningsanmärkningen normalt bort efter fem år. Blir din skuldsanering längre sitter betalningsanmärkningen kvar tills saneringen är klar. Kan en betalningsanmärkning tas bort innan tre år har gått? Nej, du kan inte …

Read MoreHur länge har man en betalningsanmärkning?