Kortbedrägeri: Vem betalar och hur skyddar man sig?

Om du råkar ut för ett kontokortsbedrägeri behöver du oftast betala en självriskavgift om 400 kronor till din bank. Men det finns tillfällen då du inte har rätt till ersättning, såsom om du underlåtit dig att skydda din bankkortskod bankomaten eller om du lämnat ut din kod till en obehörig.

Om så kallad ”stark kundautentisering” krävts vid transaktionsögonblicket får du alltid pengarna tillbaka vid kortbedrägeri, såvida du inte själv medverkar till bedrägeriet. Med stark kundautentisering menas att din transaktion godkänts med hjälp av en tvåvägsverifiering, likt Bank-ID.

Vem betalar ut ersättning vid kortbedrägeri?

Du har rätt till ersättning om någon skimmat ditt kort, och denna summa betalar din bank eller din kortutfärdare ut strax efter att du anmält kortbedrägeriet till dem. Din kontobalans återställs i regel ögonblickligen, men kreditorn har rätt att reducera eller begära tillbaka återbetalningen såvida denne pekar på grov oaktsamhet.

Vad innebär grov oaktsamhet?

Betaltjänstlagen beskriver grov oaktsamhet som att du har ”åsidosatt dina skyldigheter enligt lag”. Frågan om huruvida oaktsamheten kan anses vara grov eller inte avgörs utifrån en helhetsbedömning, som inkluderar hur mycket du avvikit från ett normalt beteende. Att exempelvis lämna kortet utan uppsyn på en bardisk är oaktsamt.

Läs mer: Var inte oaktsam i ditt IT-arbete. Skaffa ett starkt lösenord.

Vad får man för ersättning vid kortbedrägeri?

Om du agerat oaktsamt betalar kreditkorn endast ut en ersättning om maximalt 12 000 kronor. Det överskridande beloppet ersätts inte överhuvudtaget. Om du ansetts vara särskilt klandervärd betalar banken inte ut en krona. Men du har rätt till full ersättning såvida du handlat på ett korrekt sätt.

Vad innebär skimmat kort?

Vid skimming har all information på ditt kort kopierats och förts över till bedragarens kort. Skimming kan bland annat ske i restauranger där kyparen drar ditt kort utan räckhåll för dig, utöver det kan särskild skimningsutrustning återfinnas på bankomater eller i kortläsaren vid en bensinpump.

När bedragaren har en exakt kopia av ditt kontokort kan denne använda detta för att göra inköp eller för att ta ut kontanter i en bankomat. Skimming är inte samma sak som ID-kapning, som innebär att någon tar över din identitet för att lura till sig pengar.

Hur spärrar man ett kort vid bedrägeri?

Om någon har tagit skimmat ditt konto- eller kreditkort är det viktigt att du upprättar en polisanmälan för kortbedrägeriet. Du ska även meddela banken så fort du misstänker att du varit utsatt för ett kontokortsbedrägeri, förslagsvis genom att ringa utfärdarens telefonsupport.

Många kreditörer anser att du måste ha meddelat dem om dina misstankar inom två månader för att du ska ha rätt till full ersättning. Om du väntar mer än 13 månader är sannolikheten minimal för att du ska kunna få pengar tillbaka för kontokortsbedrägeriet.

Banker eller kreditutfärdare kan även ringa till dig såvida de misstänker att du blivit bedragen, men det förfarandet kan du inte ta för givet. Du ska inte heller lita blint på att det är banken som ringer, då bedragare ibland utger sig för att representera banken.

Hur polisanmäler man kontokortsbedrägeri?

Ring polisen på 114 14 eller besök en polisstation för att anmäla ett kortbedrägeri. I samband med att du anmäler brottet ska du ta reda på vilka försäljningsställen som bedrägeriet kan ha skett på, och du ska även fundera på huruvida det fanns en bevakningskamera tillgänglig vid bedrägeritillfället.

Som vi skrev i stycket ovan räcker det inte med att enbart polisanmäla. Du måste även spärra kortet hos din bank. För att nämna ett exempel ska du ringa 077-045 77 00 om du har ett kreditkort med bonus från Norwegian.

8 sätt att skydda sitt bankkort

Det finns ett flertal skydd som minimerar risken för att du blir drabbad av ett kontokortsbedrägeri, och dessa pratar vi mer om nedan.

  • Kräv att få tillbaka kortet direkt efter att du betalat, och du ska inte heller lämna kortet utan uppsyn i exempelvis en bar.
  • Kontrollera att kortläsaren samt knappsatsen ser äkta ut i samband med att du tankar på obevakade bensinstationer eller tar ut pengar i en bankomat.
  • Både ditt kontonummer samt din personliga PIN-kod är värdehandlingar. Förvara dessa på ett säkert ställe, närmare bestämt aldrig i din plånbok.
  • Kontrollera att samtliga av dina kort återfinns i plånboken, och förlustanmäl alltid borttappade kort.
  • Förstör samtliga kvitton, konsertbiljetter eller andra typer av dokument där ditt kontonummer återfinns.
  • Lämna aldrig ut information till personer som ringer och begär att du ska bekräfta din identitet via Bank-ID. Dessa personer har alltid bedrägliga syften.
  • Lämna aldrig ut din PIN-kod eller din kod till ditt Bank-ID.
  • Använd vid behov ett skimmingskydd för kontokort, som blockerar RFID-signaler och i förlängningen förhindrar kreditkortsbedrägerier. Skimmingskydden behöver inga batterier, och skyddar även ID-kort.

Lämna en kommentar