Allt om crowdfunding: Vad är det och hur fungerar det?

Många entreprenörer använder sig av gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding, för att samla ihop kapital för sina projekt. I denna artikel ämnar vi behandla allt som rör crowdfunding, såsom hur förfarandet ter sig, vilka risker som finns samt vilka skatteregler som är aktuella.

 

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding är en form av mikrofinansiering som innebär att en verksamhet samlar in små summor pengar från ett stort antal investerare, istället för att en enstaka investerare, exempelvis en bank, stöttar verksamheten ekonomiskt. Insamlingen sker i regel från crowdfundingplattformar likt Kickstarter.

Om du använder dig av plattformar likt Kickstarter eller Indiegogo för att stötta din verksamhet får du även ta del av fördelar, såsom att projektets finansieringsfas både förenklas samt påskyndas. Den ekonomiska risken är dessutom försumbar, då det är gratis att skapa ett projekt på de plattformar som nämns ovan. En fast avgift tas dock ut på det slutgiltiga beloppet som samlas in. Hos Kickstarter motsvarar denna avgift 3 till 5 %, och hos Indiegogo tillämpas en fast avgift om 5 %.

 

Hur fungerar crowdfunding?

Crowdfunding hjälper verksamheter att samla ihop pengar, och innebär att kunder som investerat i ditt projekt i regel får ta del av en belöning som i många fall motsvarar en produkt. Det kan ibland vara riskfyllt att investera via crowdfunding, då den slutgiltiga produkten kan utebli.

Det finns olika typer av crowdfunding, såsom:
  • Investeringsbaserad crowdfunding: Du lånar ut pengar till privatpersoner eller företag, alternativt investerar projekt som medfinansieras av andra, och belönas med en ekonomisk ersättning.
  • Donationsbaserad crowdfunding (crowdfunding för startup-företag): Du donerar pengar till en person eller ett företag, och kan ibland få ta emot en belöning.
  • Belöningsbaserad crowdfunding: Du sponsrar ett företagsprojekt ekonomiskt och får tack vare det ta del av en produkt som kan förknippas med det projekt du stödjer.

För att kunna skapa ett crowdfundingprojekt måste du registrera dig på en crowdfundingplattform, likt Kickstarter. På plattformen får du en bra översyn gällande de projekt som publicerats, och om du hittar ett projekt som du ämnar stödja är följande kriterier av stor vikt:

  • Hur mycket pengar har projektägaren samlat in hitintills?
  • Hur mycket pengar krävs för att projektet ska bli verklighet?
  • Vad kommer pengarna att användas till?
  • Hur länge varar investeringserbjudandet?
  • Hur många har valt att investera i nuläget?
  • Vad får du ta del av om du väljer att investera pengar i projektet?
  • Vad händer minimibeloppet för projektet inte uppnås?

Projekt som inte uppnår finansieringsmålet ställs in, och vid dessa tillfällen får du tillbaka dina pengar. Du har i regel även 14 dagar på dig att dra tillbaka investeringar som du ångrar i efterhand.

 

Crowdfunding för investeringar

Crowdfunding med Kameo

Kameo är en crowdfundingplattform som ger privatpersoner och institutioner möjlighet att investera i företagslån till entreprenörer inom fastighetsbranschen. Entreprenörerna kan tack vare detta förfarande säkra finansiering för sina projekt, medan du som långivare får ta del av ekonomisk kompensation i form av ränteintäkter.

Den minsta möjliga insatsen motsvarar 500 kronor, och det faktum att Kameo har tillstånd från Finansinspektionen och regelbundet granskas av samma organisation är en förtroendeingivande signal. Samtliga ansökningar som tas emot av Kameo granskas manuellt, och i dagsläget existerar finansieringsmöjligheter för byggprojekt i bland annat Tyresö, Värmdö samt Stockholms innerstad.

De investeringsmöjligheter som Kameo erbjuder är förknippade med en viss risk, vilket Kameo är transparenta med. Mer specifikt märks samtliga investeringar upp med ett riskbetyg med skalor från A till E. A-märkta investeringar medger en lägre risk, men även en lägre avkastning, medan de mer riskfyllda E-investeringarna ger högre ränteintäkter till dig som investerare.

 

Gör så här för att investera pengar via Kameo:

Steg 1: Öppna ett konto med hjälp av Bank-ID.

Steg 2: Sätt in pengar på ditt Kameo-konto.

Steg 3: Investera i fastighetslån. Om du väljer att finansiera lån med högre risk blir du tilldelad en mer fördelaktig procentuell ersättning.

Steg 4: Ta emot avkastning på dina investeringar. Din ersättning betalas ut i samband med att det lån du delfinansierar är helt finansierat av Kameros medlemmar. Därefter tar du emot regelbundna inbetalningar varje månad som kompensation för den risk du tar som låneutfärdare.

Om du vill läsa mer om investeringsplattformen har Förvaltarbrevet skrivit en mer utförlig och träffsäker recension gällande Kameo.

Ta gärna del ta del av videon nedan, där Kameo själva förklarar hur plattformen fungerar.

 

Crowdfunding med Tessin

Tessin är en crowdfundingplattform som lämpar sig väl för personer som vill investera pengar i fastighetsprojekt tillsammans med andra medlemmar. Tessin har rest över 2.4 miljarder kronor samt drivit igenom över 200 större fastighetsprojekt. Sammanlagt har organisationens medlemmar fått ta del av nästan 1.5 miljarder kronor i utbetalningar.

I skrivande stund erbjuds investeringsmöjligheter i bland annat Steninge, Stockholm samt i södra Finland, och som brukligt varierar din ersättningsnivå beroende på projektägarens finansiella stabilitet. De ersättningsnivåer som erbjuds idag ger dig en årlig avkastning på 7 till 12 %.

 

Skatteregler vid crowdfunding

Skatteverket menar att du måste betala svensk moms för projekt där finansierarna får en monetärt värdefull gåva som motprestation. Om gåvan är av symboliskt värde, och exempelvis består av ett par klistermärken, är momskravet dock slopat. Utöver detta undantas både finansiell crowdfunding samt välgörenhetsinsamlingar från momsreglerna.

Mer specifikt behöver du inte betala svensk moms i samband med att du investerar och tjänar pengar via plattformar såsom Tessin eller Kameo.

 

Crowdfunding för startups

Det är i regel en bra idé att finansiera sitt startupprojekt med hjälp av Kickstarter eller Indiegogo, även om ett fåtal fällor existerar. Om inte tillräckligt många personer är beredda att finansiera ditt projekt misslyckas insamlingen. Du måste även erbjuda en fulländad produkt, visa på realistiska mål samt leverera ditt projekt enligt uppsatt plan.

Tänk på följande faktorer innan du väljer att crowdfunda ditt strartupprojekt.

 

Sätt upp ett realistiskt minimibelopp

Det är viktigt att du sätter upp ett realistiskt minimibelopp som inte får underskridas. För att nämna ett exempel väljer många filmproducenter att inte producera filmer som ej uppnår ett insamlingsmål om minst 200 000 kronor. Om ditt minimibelopp är för lågt kan det bli svårt att genomföra ett lyckosamt projekt.

 

Prototypkrav kan bli aktuellt

Kickstarter tillämpar prototypkrav, men främst vid större projekt. Prototypkravet innebär att du måste visa upp en prototyp på ditt projekt inom en rimlig tid. Prototypkravet har lagts till som en konsekvens av att oseriösa aktörer samlat in pengar via plattformen för att efter en tid underlåtit sig att förmedla en fullgod produkt.

 

Ta fram realistiska mål och leverera en komplett produkt

De individer som väljer att investera i crowdfundingprojekt är ofta passionerade experter. Du ska därför inte utlova funktioner som förefaller orealistiska. Om du levererar en undermålig produkt som inte når upp till de krav som angetts kan investerarna ha rätt att få sina pengar återbetalda. Utöver det utgör alltför orimliga mål en signal om att ditt projekt inte är genomtänkt.

 

Crowdfunding och välgörenhet

Ett flertal välgörenhetsorganisationer har valt att använda sig av crowdfunding, men du kan även nyttja gräsrotsfinansiering för att själv samla in pengar till ett välgörande ändamål. Det är dock viktigt att du beskriver projektet på ett förtroendeingivande sätt, samt visar på att du har kunskap inom området.

För att nämna ett exempel samlade A2H2-projektet in över 8 000 pund till minnet av välgörenhetsarbetaren Anton Hawkins. De ekonomiska bidrag som mottogs möjliggjorde ett vattenprojekt i Nicaragua.

Utöver detta är crowdfundingtjänsten Patreon ett bra alternativ för influensers samt övriga småföretagare. På Patreon kan medlemmar välja att stötta dig ekonomiskt, och plattformen betalar i regel ut pengar månatligen eller i samband med att du utför en specifik uppgift, exempelvis publicerar ett podcastavsnitt.

Patreon tar dock ut en fast avgift om 5 %, men trots att så är fallet är plattformen både fördelaktig samt ett helt riskfritt alternativ för insamling via crowdfunding. Youtubern Philip Defranco, sångerskan Amanda Palmer samt författaren Sam Harris är tre av de mest kända individerna som finansierar sina karriärer via Patreon. Utöver detta finansieras en av sveriges största podcastkanaler, Rättegångspodden, via Patreon.

Lämna en kommentar