Marknadsinformation

Marknadstjänster som hjälper dig hitta nya kunder.

Oavsett om du ringer, nätverkar eller annonserar kan Trygg Verksamhet hjälpa dig med det grundläggande arbetet – att hitta rätt potentiella kunder att kontakta. Trygg Verksamhets marknadsinformation ger dig ett komplett verktyg för nykundsbearbetning.

Prospektering

Som säljare gäller det att alltid fokusera på de mest lönsamma segmenten, detta oavsett om du ska göra ett adressutskick, en kampanj eller önskar ringlistor. Trygg Verksamhet tillhandahåller en prospekteringstjänst med information om alla Sveriges företag och där du enkelt kan hitta nya kunder som uppfyller dina krav. Du selekterar fram ditt urval efter olika ekonomiska-, geografiska- samt specialparametrar.

Marknadsrapport

Att tidigt veta att de kunder som du bearbetar har den profil du önskar vad gäller bransch, storlek och lönsamhet säkerställer att dina resurser utnyttjas rätt. Med Trygg Verksamhets marknadsrapport får du ut ännu mer information om varje prospekt – utan att behöva ta en kreditupplysning. Rapporten ger en snabb överblick av företaget.

Bransch- och konkurrentanalys

Med vår bransch- och konkurrentanalys kan du analysera företag i olika branscher. Utifrån en rad ekonomiska parametrar får du fram viktiga nyckeltal och kan enkelt ranka de bästa företagen i respektive bransch och gentemot konkurrenter. Analysen är perfekt för dig som vill veta hur ditt företag presterar i förhållande till andra företag i branschen.

Ta gärna kontakt med oss för en fullständig tjänstebeskrivning