Utsatta branscher bidrog till negativ trend

2017 har varit ett dystert år med ett stort antal företagskonkurser. UCs statistik visar en oroande utveckling och siffrorna utmärker sig markant jämfört med föregående år. Totalt sett ökar antalet svenska företagskonkurser med 3 procent för helåret 2017.

Statistik från UC visar att svenska företagskonkurser för december minskar med -14 procent, men totalt för 2017 ökar med 3 procent. Hälften älften av årets tolv månader visade ökat antal företagskonkurser. 2016 års summering visade att endast en av tolv månader redovisade ett ökat antal företagskonkurser, något UC ser som oroande.

Utsatta branscher följer den negativa trenden

UC har under hela 2017 rapporterat om den alarmerande negativa utvecklingen i framför allt två stora branscher, byggbranschen och inom hotell och restaurang.

Byggbranschen ökade totalt med 10 procent och hotell- och restaurangbranschen med 19 procent för 2017.

Län Procentuell förändring
december*
Procentuell förändring
hittills 2017**
Stockholms län -25% 0%
Uppsala län 183% 7%
Södermanlands län 22% -1%
Östergötlands län 0% 12%
Jönköpings län 0% 17%
Kronobergs län 200% 3%
Kalmar län 0% -20%
Gotlands län 100 % 95%
Blekinge län -40% 38%
Skåne län 8% 7%
Hallands län -25% 11%
Västra Götalands län -25% -6%
Värmlands län -25% -20%
Örebro län -27% -15%
Västmanlands län -21% 80%
Dalarnas län 29% 36%
Gävleborgs län -42% 19%
Västernorrlands län -36% 6%
Jämtlands län -83% 7%
Västerbottens län -13% 3%
Norrbottens län -18% 4%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-dec*2016 Konkurser jan-dec*2017 Konkurser jan-dec* Skillnad procent Aktiva företag per 31/12*2015 Aktiva företag per 31/12*2016 Konkursutsatthet * jan-dec*2016 (%) Konkursutsatthet * jan-dec*2017 (%) Konkursutsatthet * jan-dec* Skillnad procent
Byggindustri 953 1 046 10% 91 989 94 628 1.04% 1.11% 7%
Detaljhandel 601 634 5% 54 934 54 908 1.09% 1.15% 6%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 553 471 -15% 166 981 171 072 0.33% 0.28% -17%
Partihandel 376 382 2% 40 899 40 293 0.92% 0.95% 3%
Restaurang och hotell 331 394 19% 29 149 29 775 1.14% 1.32% 17%
Transport 231 240 4% 27 413 27 695 0.84% 0.87% 3%
Information och kommunikation 207 226 9% 53 975 55 543 0.38% 0.41% 6%
Handel med motorfordon samt service 181 191 6% 20 014 20 549 0.90% 0.93% 3%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster m.m. 190 182 -4% 21 779 22 272 0.87% 0.82% -6%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m.m. 122 112 -8% 48 615 49 118 0.25% 0.23% -9%

* Konkursutsatthet avser antal konkurser i förhållande till antal aktiva företag.
Urval: De tio branscherna med flest antal noterade konkurser YTD innevarande år.