Starkt första kvartal för detaljhandeln

Statistik från UC visar att antalet konkurser i detaljhandeln minskar med 23 procent under mars månad, en positiv utveckling jämfört med förra årets negativa trend. Även konkursutvecklingen i hela landet följer den positiva trenden när UC summerar årets första kvartal.

Färsk statistik från UC visar att antalet konkurser i detaljhandeln i mars har minskat drastiskt.

Byggindustrin minskar medan hotell- och restaurang ökar markant

Utöver detaljhandeln minskar även antalet konkurser inom byggindustrin med 4 procent.

Partihandeln följer trenden och minskar med 14 procent. Avvikande från trenden är hotell- och restaurangbranschen, vars konkurser ökar med hela 74 procent för mars månad jämfört med mars i fjol.

Minskat antal konkurser i hela landet

UCs konkursstatistik visar att antalet företagskonkurser minskar med 3 procent i hela landet under årets första kvartal. Merparten av landets län visar också på minskat antal konkurser.

Län Procentuell förändring
mars*
Procentuell förändring
hittills 2018**
Stockholms län 3% -6%
Uppsala län 50% -6%
Södermanlands län 13% -19%
Östergötlands län -19% -13%
Jönköpings län -20% -21%
Kronobergs län -14% 24%
Kalmar län 42% 68%
Gotlands län -100% 0%
Blekinge län 150% 25%
Skåne län -8% 0%
Hallands län -26% 19%
Västra Götalands län 12% -3%
Värmlands län -8% 24%
Örebro län 100% 45%
Västmanlands län -37% -14%
Dalarnas län -50% -23%
Gävleborgs län -31% -21%
Västernorrlands län -15% -6%
Jämtlands län -46% -26%
Västerbottens län -53% -29%
Norrbottens län -23% -9%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars*2017 Konkurser jan-mars*2018 Konkurser jan-mars* Skillnad procent Aktiva företag per 31/12*2016 Aktiva företag per 31/12*2017 Konkursutsatthet * jan-mars*2017 (%) Konkursutsatthet * jan-mars*2018 (%) Konkursutsatthet * jan-mars* Skillnad procent
Byggindustri 283 290 2% 94 628 96 570 0.30% 0.30% 0%
Detaljhandel 188 152 -19% 54 908 54 265 0.34% 0.28% -18%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 112 128 14% 171 072 174 915 0.07% 0.07% 12%
Restaurang och hotell 97 118 22% 29 775 30 492 0.33% 0.39% 19%
Partihandel 115 100 -13% 40 293 39 901 0.29% 0.25% -12%
Transport 64 74 16% 27 695 28 100 0.23% 0.26% 14%
Handel med motorfordon samt service 45 62 38% 20 549 20 874 0.22% 0.30% 36%
Information och kommunikation 64 55 -14% 55 543 56 948 0.12% 0.10% -16%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster m.m. 51 43 -16% 22 272 22 629 0.23% 0.19% -17%
Uthyrning och leasing samt arbetsförmedling 26 41 58% 10 341 10 860 0.25% 0.38% 50%

* Konkursutsatthet avser antal konkurser i förhållande till antal aktiva företag.
Urval: De tio branscherna med flest antal noterade konkurser YTD innevarande år.