Konkursstatistik – juli 2017

Stagnation inom svenska företagskonkurser och negativ utveckling för restaurangbranschen

Företagskonkurserna för juli månad visar på en stagnation, något UC har sett senaste månaderna. I juli ökar de svenska företagskonkurserna med + 3 % och totalt har konkurserna hittills i år ökat med + 6 %.

Trots semestertider är utvecklingen för juli månad i år sämre än föregående år. Det som är oroväckande är utvecklingen för restaurang- och hotellbranschen, som denna månad redovisar en ökning på +19 % jämfört med i fjol då samma bransch minskade med -20 %.

– En tänkbar anledning kan vara konkurrenssituationen i branschen. Det kan räcka med att en duktig medarbetare slutar för att ett bolag ska gå i stöpet, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Länsstatistiken visar ojämn utveckling

UCs statistik visar att det inte finns någon genomgående trend vad gäller ökande eller minskande antal företagskonkurser sett till län.

För juli månad ser UC den största förändringen i Hallands län, som ökar sina företagskonkurser med + 150 %.

Det län där företagskonkurserna minskar mest är Norrbottens län som redovisar en minskning på – 50 % för juli månad, jämfört med samma period förra året.

Län Procentuell förändring
juli*
Procentuell förändring
hittills 2017**
Stockholms län -12% 6%
Uppsala län 80% -5%
Södermanlands län -18% 6%
Östergötlands län -41% 13%
Jönköpings län -40% 39%
Kronobergs län -38% -17%
Kalmar län 0% -19%
Gotlands län * 73%
Blekinge län 100% 39%
Skåne län 15% 7%
Hallands län 150% -8%
Västra Götalands län 26% -2%
Värmlands län -13% -37%
Örebro län -30% -8%
Västmanlands län 40% 105%
Dalarnas län -17% 50%
Gävleborgs län 86% 49%
Västernorrlands län 71% 9%
Jämtlands län 25% 17%
Västerbottens län 17% 24%
Norrbottens län -50% -2%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Fortsatt negativ trend för branscherna

UCs branschstatistik visar att den negativa trenden bland samtliga svenska branscher håller i sig. För juli månad redovisar byggindustrin en uppgång på +22 %. Även restaurang- och hotellbranschen, som har sin högsäsong under sommaren, redovisar en ökning av antal företagskonkurser med +19 % jämfört med samma månad förra året.

Detalj- samt partihandeln följer samma utveckling och även här ökar antal konkurser med +11 % respektive +1 %.

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juli*2016 Konkurser jan-juli*2017 Konkurser jan-juli* Skillnad procent Aktiva företag per 31/12*2015 Aktiva företag per 31/12*2016 Konkursutsatthet * jan-juli*2016 (%) Konkursutsatthet * jan-juli*2017 (%) Konkursutsatthet * jan-juli* Skillnad procent
Byggindustri 529 644 22% 91 989 94 628 0.58% 0.68% 18%
Detaljhandel 349 388 11% 54 934 54 908 0.64% 0.71% 11%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 351 296 -16% 166 981 171 072 0.21% 0.17% -18%
Partihandel 235 238 1% 40 899 40 293 0.57% 0.59% 3%
Restaurang och hotell 189 224 19% 29 149 29 775 0.65% 0.75% 16%
Transport 150 147 -2% 27 413 27 695 0.55% 0.53% -3%
Information och kommunikation 125 140 12% 53 975 55 543 0.23% 0.25% 9%
Handel med motorfordon samt service 118 109 -8% 20 014 20 549 0.59% 0.53% -10%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster m.m. 107 105 -2% 21 779 22 272 0.49% 0.47% -4%
Uthyrning och leasing samt arbetsförmedling 55 71 29% 9 708 10 341 0.57% 0.69% 21%

* Konkursutsatthet avser antal konkurser i förhållande till antal aktiva företag.
Urval: De tio branscherna med flest antal noterade konkurser YTD innevarande år.