Konkursstatistik – september 2017

Dyster månad för hotell- och restaurangbranschen men stabil utveckling i landet

Höstens första månad redovisar en förhållandevis stabil utveckling bland svenska företagskonkurser. För september ökar konkurserna med +2 procent. Branschmässigt redovisar hotell- och restaurangsegmentet den största ökningen med hela +22 procent.

Statistik från UC visar att den negativa trenden under årets inledande nio månader påverkar den totala statistiken för året. Hittills i år har de svenska företagskonkurserna ökat med +5 procent när vi snart går in i årets sista kvartal.

– Den trista konkursutvecklingen fortsätter i de tre stora branscherna hotell- och restaurang (+22%), byggindustrin (+17%) och detaljhandeln (+9%). Framförallt är det mindre bolag i dessa branscher som går i konkurs. I byggsektorn sker just nu en övergång av arbetskraft från Rot-sektorn till större anläggningsarbeten och det påverkar en del byggbolag negativt. I hotell- och restaurangföretagen är en tänkbar förklaring höjningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som har tredubblats.

Chockerande ökning i flertalet län

För september månad ser UC stora ökningar av antalet konkurser, framför allt i Västmanlands län (+267%), Jämtlands län(+267%) och Norrbottens län (+133%).

Det län där företagskonkurserna minskar mest är Gävleborgs län som redovisar en minskning på -71% för september månad, jämfört med samma period förra året.

Län Procentuell förändring
augusti*
Procentuell förändring
hittills 2017**
Stockholms län -6% 3%
Uppsala län -18% -5%
Södermanlands län -36% 0%
Östergötlands län 120% 23%
Jönköpings län 0% 24%
Kronobergs län 0% -9%
Kalmar län -11% -24%
Gotlands län 100% 72%
Blekinge län 125% 58%
Skåne län 34% 8%
Hallands län -38% -3%
Västra Götalands län -19% -6%
Värmlands län -17% -30%
Örebro län -8% -7%
Västmanlands län 267% 104%
Dalarnas län 60% 47%
Gävleborgs län -71% 26%
Västernorrlands län 50% 10%
Jämtlands län 267% 20%
Västerbottens län -55% 13%
Norrbottens län 133% 7%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-sep*2016 Konkurser jan-sep*2017 Konkurser jan-sep* Skillnad procent Aktiva företag per 31/12*2015 Aktiva företag per 31/12*2016 Konkursutsatthet * jan-sep*2016 (%) Konkursutsatthet * jan-sep*2017 (%) Konkursutsatthet * jan-sep* Skillnad procent
Byggindustri 668 780 17% 91 989 94 628 0.73% 0.82% 14%
Detaljhandel 443 485 9% 54 934 54 908 0.81% 0.88% 10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 430 350 -19% 166 981 171 072 0.26% 0.20% -21%
Partihandel 292 286 -2% 40 899 40 293 0.71% 0.71% -1%
Restaurang och hotell 231 282 22% 29 149 29 775 0.79% 0.95% 20%
Transport 173 178 3% 27 413 27 695 0.63% 0.64% 2%
Information och kommunikation 160 164 3% 53 975 55 543 0.30% 0.30% 0%
Handel med motorfordon samt service 135 136 1% 20 014 20 549 0.67% 0.66% -2%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster m.m. 135 139 3% 21 779 22 272 0.62% 0.62% 1%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m.m. 87 87 0% 48 615 49 118 0.18% 0.18% -1%

* Konkursutsatthet avser antal konkurser i förhållande till antal aktiva företag.
Urval: De tio branscherna med flest antal noterade konkurser YTD innevarande år.