Konkursstatistik – Maj 2017

Företagskonkurserna ökar med +4% och de stora branscherna går allt sämre

Företagskonkurserna i maj månad ökar med +4 %. Totalt sett hittills i år ökar dock konkurserna med +5 %. Utvecklingen är dock ännu sämre bland branscherna, där storbranscher som byggindustrin (+17%), hotell- och restaurang (+15%) och detaljhandel (+12%) ökar konsekvent.

För maj månad är det Blekinge län (+200%), Jönköpings län (+75%) och Kronobergs län (+57%) som redovisar månadens procentuellt mest ökande företagskonkurser.

De län som visar flest minskade antal konkurser är Kalmar län (-47%), Uppsala län (-43%) och Örebro län (-41%).

Län Procentuell förändring
maj*
Procentuell förändring
hittills 2017**
Stockholms län 17% 5%
Uppsala län -43% -8%
Södermanlands län 11% 13%
Östergötlands län 31% 38%
Jönköpings län 75% 51%
Kronobergs län 57% -19%
Kalmar län -47% -23%
Gotlands län 0% 21%
Blekinge län 200% 65%
Skåne län 8% 6%
Hallands län -22% -20%
Västra Götalands län -4% -7%
Värmlands län 50% -28%
Örebro län -41% -2%
Västmanlands län 0% 113%
Dalarnas län -7% 46%
Gävleborgs län 7% 42%
Västernorrlands län -25% 5%
Jämtlands län 14% 24%
Västerbottens län 9% 15%
Norrbottens län -30% -10%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Genomgående tuff utveckling för branscherna

UCs branschstatistik visar på ett stort antal ökande företagskonkurser inom de olika segmenten. Byggindustrin negativa utveckling tycks inte stagnera utan ökar även i maj med +17%. Även Restaurang- och hotell ökar igen, +15 %.

Detalj- och partihandeln följer dessvärre utvecklingen och båda ökar totalt med +12%.

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj*2016 Konkurser jan-maj*2017 Konkurser jan-maj* Skillnad procent Aktiva företag per 31/12*2015 Aktiva företag per 31/12*2016 Konkursutsatthet * jan-maj*2016 (%) Konkursutsatthet * jan-maj*2017 (%) Konkursutsatthet * jan-maj* Skillnad procent
Byggindustri 398 459 15% 91 989 94 628 0.43% 0.49% 12%
Detaljhandel 266 294 11% 54 934 54 908 0.48% 0.54% 11%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 252 207 -18% 166 981 171 072 0.15% 0.12% -20%
Partihandel 164 183 12% 40 899 40 293 0.40% 0.45% 13%
Restaurang och hotell 143 165 15% 29 149 29 775 0.49% 0.55% 13%
Transport 119 107 -10% 27 413 27 695 0.43% 0.39% -11%
Information och kommunikation 94 101 7% 53 975 55 543 0.17% 0.18% 4%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster m.m. 75 76 1% 21 779 22 272 0.34% 0.34% -1%
Handel med motorfordon samt service 91 73 -20% 20 014 20 549 0.45% 0.36% -22%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 52 53 0% 48 615 49 118 0.11% 0.11% -1%

* Konkursutsatthet avser antal konkurser i förhållande till antal aktiva företag.
Urval: De tio branscherna med flest antal noterade konkurser YTD innevarande år.