Forsatt kraftig ökning av konkurser – +33 procent i augusti månad

Antalet konkurser fortsätter att öka även i augusti månad. Juli månads dystra siffror spiller över även i augusti och konkurserna i landet ökar med 33 procent. Bygg-, hotell- och restaurangbranschen samt partihandeln följer trenden, precis som den totala konkursutvecklingen hittills i år.

Även augusti månad tycks vara en dyster månad för det svenska företagandet. I augusti ökar konkurserna med 33 procent. Hittills i år (januari-augusti) visar UCs statistik en ökning om 12 procent bland landet alla företagskonkurser.

De stora branscherna följer trenden
Byggindustrin ökar med 49 procent, hotell- och restaurangbranschen med 41 procent och segmentet partihandel ökar med 32 procent.

Västmanlands och Västerbottens läns konkurser ökar stort
Västmanlands och Västerbottens län sticker ut bland företagskonkurserna i landets län. Västmanlands län ökar med 233 procent och Västerbottens län med hela 267 procent.

Län Procentuell förändring
augusti*
Procentuell förändring
hittills 2018**
Stockholms län 60% 13%
Uppsala län -18% 28%
Södermanlands län 150% 18%
Östergötlands län 67% 0%
Jönköpings län 125% -5%
Kronobergs län 33% 12%
Kalmar län -33% 28%
Gotlands län 0% -19%
Blekinge län -56% 13%
Skåne län -9% 9%
Hallands län 7% 15%
Västra Götalands län 65% 17%
Värmlands län -20% 46%
Örebro län 43% 43%
Västmanlands län 233% 5%
Dalarnas län -31% -3%
Gävleborgs län 8% -4%
Västernorrlands län 29% 9%
Jämtlands län 200% -2%
Västerbottens län 267% 5%
Norrbottens län -9% 1%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-aug*2017 Konkurser jan-aug*2018 Konkurser jan-aug* Skillnad procent Aktiva företag per 31/12*2016 Aktiva företag per 31/12*2017 Konkursutsatthet * jan-aug*2017 (%) Konkursutsatthet * jan-aug*2018 (%) Konkursutsatthet * jan-aug* Skillnad procent
Byggindustri 703 769 9% 94 628 96 570 0.74% 0.80% 7%
Detaljhandel 429 414 -3% 54 908 54 265 0.78% 0.76% -2%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 331 378 18% 171 072 174 915 0.19% 0.22% 15%
Restaurang och hotell 252 309 23% 29 775 30 492 0.85% 1.01% 20%
Partihandel 260 287 10% 40 293 39 901 0.65% 0.72% 11%
Transport 166 197 19% 27 695 28 100 0.60% 0.70% 17%
Handel med motorfordon samt service 121 146 21% 20 549 20 874 0.59% 0.70% 19%
Information och kommunikation 150 155 3% 55 543 56 948 0.27% 0.27% 1%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster m.m. 117 134 15% 22 272 22 629 0.53% 0.59% 13%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 79 101 28% 49 118 49 225 0.16% 0.21% 28%

* Konkursutsatthet avser antal konkurser i förhållande till antal aktiva företag.
Urval: De tio branscherna med flest antal noterade konkurser YTD innevarande år.