Konkursstatistik – oktober 2017

Svenska företagskonkurser minskar förutom i större branscher

Oktober månad skiljer sig inte avsevärt från de senaste månadernas statistik. I oktober minskar antalet svenska företagskonkurser med -5 procent. Större branscher såsom hotell- och restaurang (+24 procent), byggindustrin (+12 procent) och detaljhandeln (+10 procent) är dock fortsatt hårt utsatta.

Statistik från UC visar att de svenska företagskonkurserna i oktober minskar med -5 procent.

Stabil oktober för de flesta av landets län

För oktober månad ser UC en stabilisering i utvecklingen i våra län. De extrema ökningarna från föregående månad har dämpats.

Det län som visar högst antal företagskonkurser är Västmanlands län (+183 procent). Det län där företagskonkurserna minskar mest är Västerbottens län som redovisar en minskning med -44 procent för oktober månad, jämfört med samma period förra året.

Län Procentuell förändring
oktober*
Procentuell förändring
hittills 2017**
Stockholms län -12% 2%
Uppsala län -13% -5%
Södermanlands län -36% -4%
Östergötlands län -27% 18%
Jönköpings län -8% 20%
Kronobergs län 20% -7%
Kalmar län 25% -20%
Gotlands län * % 94%
Blekinge län 33% 55%
Skåne län -4% 7%
Hallands län -21% -5%
Västra Götalands län -15% -7%
Värmlands län 50% -25%
Örebro län -40% -10%
Västmanlands län 183% 112%
Dalarnas län 63% 49%
Gävleborgs län 58% 29%
Västernorrlands län 17% 10%
Jämtlands län -33% 11%
Västerbottens län -44% 6%
Norrbottens län 9% 7%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-okt*2016 Konkurser jan-okt*2017 Konkurser jan-okt* Skillnad procent Aktiva företag per 31/12*2015 Aktiva företag per 31/12*2016 Konkursutsatthet * jan-okt*2016 (%) Konkursutsatthet * jan-okt*2017 (%) Konkursutsatthet * jan-okt* Skillnad procent
Byggindustri 763 858 12% 91 989 94 628 0.83% 0.91% 9%
Detaljhandel 494 544 10% 54 934 54 908 0.90% 0.99% 10%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 470 388 -17% 166 981 171 072 0.28% 0.23% -19%
Partihandel 314 319 2% 40 899 40 293 0.77% 0.79% 3%
Restaurang och hotell 263 325 24% 29 149 29 775 0.90% 1.09% 21%
Transport 191 201 5% 27 413 27 695 0.70% 0.73% 4%
Information och kommunikation 172 190 10% 53 975 55 543 0.32% 0.34% 7%
Handel med motorfordon samt service 146 156 7% 20 014 20 549 0.73% 0.76% 4%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster m.m. 153 155 1% 21 779 22 272 0.70% 0.70% -1%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m.m. 92 93 1% 48 615 49 118 0.19% 0.19% 0%

* Konkursutsatthet avser antal konkurser i förhållande till antal aktiva företag.
Urval: De tio branscherna med flest antal noterade konkurser YTD innevarande år.