Frågor & Svar

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar.

Bolagsverket, Kronofogden, Länsstyrelsen, SCB (Statistiska Central Byrån), Skatteverket och tingsrätter.

God kreditvärdighet är en tydlig indikation på att ett företag är seriöst och tänker långsiktigt. Att anlita företag med god kreditvärdighet minimerar även de finansiella riskerna.

De olika kreditupplysningsbolagen använder olika statistiska modeller för att beräkna kreditvärdighet, därför kan resultaten bli olika.

Då det inte krävs legitima behov för att beställa kreditupplysningar på företag eller näringsanknuten person får vem som helst beställa det.

Soliditet = betalningsförmåga på lång sikt
Likviditet = betalningsförmåga på kort sikt
Skuldsättningsgrad
Värdet på företagets tillgångar och dess volatilitet över tiden
Skuldernas bokförda värde
Vinstmarginal
Kreditrisk
Kapitalomsättning
Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt
Resultat

Upplysningskopia går ut vid sökning på privatpersoner, i enskild firma och handels- och kommanditbolag. I övriga fall går ingen kopia ut.

En betalningsanmärkning betyder att företaget eller personen inte har betalat sin skuld i tid. För att en obetald skuld ska bli en betalningsanmärkning måste den inlämnas till Kronofogden och fastställas. Kronofogden delger företaget eller personen skulden och meddelar ett utslag, skulden är därmed fastställd. Om en protest inkommer till Kronofogden överlämnas ärendet till tingsrätten för fortsatt hantering. Obetalda skatter och avgifter behöver inte delges, har skulden överlämnats till Kronofogden är skulden restförd och kreditupplysningsföretagen har noterat en betalningsanmärkning. En anmärkning kan betyda svårigheter att få kredit beviljad.

Trygg Verksamhet erbjuder flera relevanta och kostnadseffektiva sätt att visa upp att ditt företag är en trygg och stabil partner att göra affärer med. Vi hjälper dig bland annat med att säkerställa dina befintliga affärsrelationer genom att visa din överlevnadsförmåga och att företaget inte är i riskzonen för konkurs. Vi sammanlänkar även företaget med lokala uppdragsgivare i ditt upptagningsområde som du kanske inte får kontakt med idag. Du har säkert många kunder redan idag och är duktig på det du gör men vi är ett bra komplement för att få in ytterligare uppdrag.

All digital marknadsföring är mätbar och du får alltid ett kvitto på hur många unika personer du har nått med din kampanj. Ju fler dagar och exponeringar du köper, desto fler når du. Beroende på vilken målgrupp du vill nå så skräddarsyr vi ett kampanjupplägg för just dig.

Vi har en mängd företagsuppgifter som hämtas från flertalet olika källor. För att vi ska kunna besvara dina frågor behöver vi veta vilken/vilka uppgifter som är felaktiga. Vänligen kontakta kundservice via vårt kontaktformulär så får du mer information.

Du förbinder dig aldrig till att anlita eller gå in i något samarbete med de företag som du introduceras av via Trygg Verksamhet men tänk på att de företag som svarat lagt ner tid och engagemang genom att skriva en matchande offert.

Dina uppgifter syns bara när ett företag som kan matcha ditt behov besvarat ditt uppdrag. Dina personuppgifter publiceras inte ut offentligt. Du blir kontaktad via telefon eller e-post.

Mejla ditt ärende via vårt kontaktformulär och ange vilken tjänst du använder så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Uppgifter som är oriktiga eller missvisande ska alltid rättas, om du anser att uppgiften inte är korrekt kan du skriva till Trygg Verksamhets utredningssektion.

Trygg Verksamhet Sverige AB
Dartanjangs gata 62
168 70 Bromma

Vill du använda e-post är adressen info@tryggverksamhet.nu
Ange dina uppgifter samt förklara varför du tycker att uppgiften är missvisande. Bifoga gärna någon handling som styrker din uppfattning.

Mejla din fråga via vårt kontaktformulär och ange ditt ärende. Är du redan kund hos Trygg Verksamhet anger du även vilka tjänster eller produkter frågan avser.