Företagsbevakning

Du får veta när det händer!

Med Trygg Verksamhets bevakningstjänst ger vi dig dagsaktuella besked om dina kunder och leverantörer direkt när det sker en förändring som kan påverka riskbedömningen. Vi meddelar dig så fort det sker viktiga händelser hos konkurrenter, kunder, leverantörer eller andra intressanta bolag. Vad kan vara styrelseförändringar, ny VD, ny adress eller ny årsredovisning är några exempel på vad som vi aviserar i din bevakning.

83% av alla kreditförluster sker på befintliga kunder. Genom att bevaka och följa upp dina kunder kontinuerligt får du tidigt en varningssignal på förändringar som kan påverka deras risknivå.

Fördelar med bevakning

  • Du har alltid rätt information på din kund
  • Du väljer själv parametrar att bevaka
  • Möjlighet att agera direkt vid ökad risk
  • Bevaka kunder för att snabbt få besked om positiva eller negativa förändringar
  • Bevaka konkurser inom valda branscher eller områden
  • Tidiga varningssignaler som hjälper dig att undvika kreditrisker och leveransproblem
  • Undvik att hämta upplysningar i onödan

SPECIELLA REGLER FÖR PRIVATPERSONER

Privatpersoner får endast kreditbevakas under den tid han eller hon har en kredit hos dig. En kopia av den information som Trygg Verksamhet lämnat till dig skickas alltid till personen i fråga. Detta gäller även handelsbolag och kommanditbolag. Av kopian framgår till vilket företag vi lämnat informationen.

Ta gärna kontakt med oss för en fullständig tjänstebeskrivning

Ange företagsnamnet som du önskar bevaka
Ange organisationsnummer på företaget som du önskar bevaka
Kontaktuppgifter