Tre T Mark AB

Org.nummer: 556560-0839
Aktivt sedan: 1998-09-16

Vi är er markentreprenör i Roslagen!

TRE-T MARK AB startade 1998 med markanläggningar som inriktning. Under åren som gått har vi utökat vår verksamhet med stenarbeten, VA-arbeten, konstarbeten, grund- och dräneringsarbeten. Vi utför även termografiska undersökningar av småhus. Med mer än 35 års erfarenhet av mark- och trädgårdsanläggningar har vi kunskap att åta oss dom flesta uppdragen.

Auktoriserad FANN-Entreprenör

Vår policy är att sätta kunden i första rummet, att leverera det arbete som är beställt med hantverksmässigt och kvalitétsbundet utförande.

Kontakta oss gärna för mer information gällande våra tjänster!

Tre T Mark AB har högsta kreditvärdighet enligt Soliditet samt UC.

Information

Adress:
Sotter 132, 740 12 Knutby
Mobil: 0704-610891
Hemsida: Besök
SOTTER 132
Knutby 740 12 Uppsala län SE
Vägbeskrivningar
Tre T Mark AB