Rostfria VA-System i Storfors AB

Org.nummer: 556466-4737
Aktivt sedan: 1993-05-04

Välj en pumpstation i rostfritt för en bekymmersfri framtid

I avloppsvatten bildas det svavelväte, detta lakar ur betongen. Genom korrosionen ”ruttnar” den och blir till en ”sandliknande” massa. Om ni använder föråldrade metoder så måste ni efter ett antal år byta ut betongsumpen i er pumpstation. Med våra pumpsumpar i rostfritt stål så slipper ni detta. När situationen uppstår att betongsumpen måste bytas ut, så kan vi lösa problemet genom att sätta in en rostfri pumpsump inne i den uttjänta betongsumpen. Våra rostfria lösningar står emot svavelväte och har en extrem lång livslängd. Rostfriapumpstationer, ett smart och långsiktigt val!

Vår styrka

Vi är proffs på att pumpa skit. En avloppsstation som är felkonstruerad kan skapa stora sanitära problem, både för omgivning och ur arbetsmiljösynpunkt. Vi har alltid värnat om arbetsmiljön och har nu skapat en pumpstation av högsta miljöklass. Ur ekonomisk synvinkel så får ni också en kostnadseffektiv lösning, då vår pumpstation i princip har en obegränsad livslängd. Ett eventuellt högre inköpspris räknas hem genom lägre driftskostnader och betydligt längre livslängd än plast- och betongstationer. Vår rostfria avloppspumpstation är mycket enkel att installera och ta i drift. Vi levererar driftfärdiga lösningar av verkstadstillverkade enheter som har standardiserade anslutningar för el och VVS.

Överbyggnad

Pumpsump

Automatik

Installation

Snabbfakta

Fördelar

Anpassningar

Referenser

Hör gärna av dig till oss om du vill prata avlopp och pumpstationer. Vi hjälper till att hitta lösningar som passar dig bäst. Behöver du anpassa en gammal pumpstation? Kontakta oss, vi är specialister på kluriga och smarta lösningar, som har lång ekonomisk livslängd.

Rostfria VA-System i Storfors AB har god kreditvärdighet enligt Soliditet samt högsta kreditvärdighet enligt UC.

Rostfria VA System i Storfors AB

Information

Adress:
Tallbacksgatan 12, 688 30 Storfors
Telefon: 0550-62030
Hemsida: Besök
Tallbacksgatan 12
Storfors 688 30 Värmlands län SE
Vägbeskrivningar
Rostfria VA-System i Storfors AB