PSM Project & Site Management AB

Org.nummer: 556891-6620
Aktivt sedan: 2012-04-25

Vi är verksamma i byggprocessens alla faser!

Vi tillsätter och bemannar projektorganisationer för alla typer av projekt, kommersiella fastigheter, bostäder, industri med organisationer som säkerställer kundens behov och önskemål.

Projektgenomförande

Vi levererar projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation. Vi är verksamma i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt, genom hela projektgenomförandet och med tjänster i förvaltningsfasen.

Som projektledare tar vi ansvar för att projektet hanteras på ett planerat och strukturerat sätt. Tillsammans med kunden drar vi upp riktlinjerna för projektet och vi tar ansvar för att kundens intentioner följs. Det kan t.ex. handla om byggledning eller ekonomistyrning.

Vi kan agera ombud för beställaren gentemot myndigheter, projektörer och entreprenörer. Projektledning, byggledning och ekonomistyrning. PSM ABs metoder och rutiner säkerställer att kundens behov och önskemål tillgodoses och att projektets mål uppnås.

Projektledningstjänster omfattar:

Projektledning
Projekteringsledning
Byggledning och kontroll
Montageledning
Installationsledning
Projektadministration
Kvalitets- och miljöstyrning
Entreprenadbesiktning
Kontrollansvarig enl. PBL
Due Diiligance fastighetsbesikningar
BAS -P och BAS -U
Utredningar

Kontakta oss gärna för mer information gällande våra tjänster!

PSM Project & Site Management AB har god kreditvärdighet enligt Soliditet samt UC.

PSM Project Och Site Management AB

Information

Adress:
Östra Torggatan 11, 652 24 Karlstad
Mobil: 0703-540255
Hemsida: Besök
Östra Torggatan 11
Karlstad 652 24 Värmlands län SE
Vägbeskrivningar
PSM Project & Site Management AB