Miljötekniska Entreprenad AB

Org.nummer: 556242-5982
Aktivt sedan: 1984-04-05

Ett saneringsföretag med bred kompetens

Miljötekniska Entreprenad AB’s affärsidé är att under ansvar av elbehöriga samt säkerhetsutbildade medarbetare fackmannamässigt utföra ett rationellt, skonsamt, miljövänligt, säkert och ekonomiskt rengöringsarbete. Vi utför även rekonditionering samt drift och underhåll av rulltrappor, hisschakt, maskinrum, industrilokaler, avlopp, dammar, broar, konstbyggnaders fogar, spol- och sugbrunnar, sandfång, lagerpallar, offentliga toaletter m.m. Samt saneringsarbete av klotter, olja och efter bränder.

De saneringsarbeten vi kan utföra är bl.a. klottersanering och klotterskydd, oljesanering, hissgropar, pumpgropar och maskinrum. Vi utför även spolning och högtryckstvätt av maskinrum, offentliga utrymmen, dammar, soprum, garage, verkstadslokaler och fasader. Övriga arbeten som våra kunder efterfrågar är lukt-, fukt-, mögel-, brand- och skadedjurssanering.

Miljötekniska Entreprenad AB är certifierade enligt:

ISO 9001
ISO 14001
AFS 2001
OHSAS 18001

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss. Vi uppträder alltid med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet och har planering och struktur för att göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider.

Kontakta oss gärna för mer information gällande våra tjänster!

Miljötekniska Entreprenad AB har högsta kreditvärdighet enligt Soliditet samt UC.

Information

Adress:
Götlundagatan 3, 124 71 Bandhagen
Telefon: 08-7090092
Hemsida: Besök
Götlundagatan 3
Bandhagen 124 71 Stockholms län SE
Vägbeskrivningar
Miljötekniska Entreprenad AB