Folkhälsobyrån Dolvenis Tolkförmedling AB

Org.nummer: 556580-0744
Aktivt sedan: 1999-12-28

Vi kommunicerar så att alla förstår!

Folkhälsobyrån är en modern tolkbyrå som erbjuder både traditionella språktolkar samt moderna kulturtolkar. Folkhälsobyrån verkar över hela landet och inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. Vi vänder oss till både offentlig och privat sektor. Vår ambition är att leverera den mest kompetenta språktjänsten på marknaden.

Våra höga ambitioner avspeglar sig på flera sätt och är anledningen till att vi fortsätter utvecklas på Folkhälsobyrån. I rollen som tolk följs alltid enligt kammarkollegiets föreskrift god tolksed för tolkar där sekretess och tystnadsplikt är obligatoriskt. Vi vill bygga en långsiktig relation med alla våra kunder och där är kommunikation och öppenhet avgörande. Våra tolkar är grundutbildade varav flertalet innehar special kompetens anpassat för vård, skola, habilitering samt övrig offentlig verksamhet.

Vi ser våra tolkar/kulturtolkar som vår mest värdefulla tillgång i arbetet att bidra till en ökad integration, kommunikation samt funktion i samhället. Vi åtar oss uppdrag som en traditionell tolkbyrå sällan gör.

TJÄNSTER

Tolk

Kulturtolk

Översättning

Vår ambition på Folkhälsobyrån Dolveni AB är att vara ett personligt företag och genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer skapar vi långvariga och goda relationer.

Kontakta oss gärna för mer information gällande våra tjänster!

Folkhälsobyrån Dolvenis Tolkförmedling AB har god kreditvärdighet enligt Soliditet samt UC.

Information

Adress:
Stora Gatan 44 A, 722 12 Västerås
Telefon: 021-133200
Hemsida: Besök
Stora Gatan 44A
Västerås 722 12 Västmanlands län SE
Vägbeskrivningar
Folkhälsobyrån Dolvenis Tolkförmedling AB